Tin tức và Sự kiện

Cỡ chữ
A A
Từ viết tắt Đọc bài viết
× Đọc bài viết Tạm dừng Đọc tiếp Dừng đọc Đang tải...
Vui lòng chờ giây lát
× Bài viết không có file audio
Tương phản

Trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Phú Thọ về Đề án xây dựng thành phố Việt Trì trở thành Trung tâm lễ hội về với cội nguồn dân tộc Việt Nam

28/08/2019 | 06:08

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Phú Thọ do Ban Dân nguyện chuyển đến theo Công văn số 248/BDN ngày 15/7/2019, nội dung kiến nghị như sau:

Cử tri tiếp tục kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các Bộ, ngành liên quan sớm phê duyệt Đề án xây dựng thành phố Việt Trì trở thành Trung tâm lễ hội về với cội nguồn dân tộc Việt Nam giai đoạn 2018 - 2020, tầm nhìn 2030 (Câu số 1).

Cổng TTĐT của Bộ trích đăng toàn văn phần trả lời của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch theo Công văn số Số: 3279/BVHTTDL-VP Hà Nội, ngày 21 tháng 08 năm 2019 về nội dung kiến nghị của cử tri:

Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch xin trả lời như sau:

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã có văn bản gửi các Bộ, ngành liên quan cho ý kiến thẩm định nội dung Đề án, báo cáo gửi Thủ tướng Chính phủ về kết quả thẩm định Đề án xây dựng thành phố Việt Trì trở thành thành phố lễ hội về với cội nguồn dân tộc Việt Nam (Báo cáo số 154/BC-BVHTTDL ngày 11/7/2018). Việc phê duyệt Đề án do Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trân trọng gửi tới Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Phú Thọ để trả lời cử tri./.

>> Toàn văn nội dung văn bản

Cổng TTĐT

Bộ văn hóa, thể thao và du lịch
×