Tin tức và Sự kiện

Cỡ chữ
A A
Từ viết tắt Đọc bài viết
× Đọc bài viết Tạm dừng Đọc tiếp Dừng đọc Đang tải...
Vui lòng chờ giây lát
× Bài viết không có file audio
Tương phản

Trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Cao Bằng về việc phê duyệt Đề án cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Khu du lịch thác Bản Giốc

11/03/2019 | 10:51

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận được kiến nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng tại Hội nghị trực tuyến Chính phủ với các địa phương theo Công văn số 708/VPCP-QHĐP ngày 24/01/2019 của Văn phòng Chính phủ, nội dung kiến nghị như sau:

"Đề nghị sớm phê duyệt Đề án cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Khu du lịch thác Bản Giốc" (Câu số 6).

Thực hiện sự phân công của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch xin trả lời như sau:

Cổng TTĐT của Bộ trích đăng toàn văn phần trả lời của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch theo Công văn số 634/BVHTTDL-VP ngày 22/2/2019 về nội dung kiến nghị của cử tri:

Thực hiện nhiệm vụ Thủ tướng Chính phủ giao, trong thời gian qua, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã chủ động phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng xây dựng Đề án cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Khu du lịch thác Bản Giốc. Bộ đã khảo sát, làm việc tại thực địa, có ý kiến chuyên môn, đồng thời đề nghị tỉnh Cao Bằng lấy ý kiến các Bộ, ngành liên quan về dự thảo đề án.

Đến nay, dự thảo đề án đang trong quá trình hoàn thiện và sẽ trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt trong thời gian tới.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trân trọng gửi tới Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng để biết./.

>> Toàn văn nội dung văn bản

Cổng TTĐT

Bộ văn hóa, thể thao và du lịch
×