Tin tức và Sự kiện

Cỡ chữ
A A
Từ viết tắt Đọc bài viết
× Đọc bài viết Tạm dừng Đọc tiếp Dừng đọc Đang tải...
Vui lòng chờ giây lát
× Bài viết không có file audio
Tương phản

Trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Bến Tre về việc bổ sung hình thức phạt trong lĩnh vực phòng chống bạo lực gia đình

29/01/2019 | 17:17

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Bến Tre do Ban Dân nguyện chuyển đến theo Công văn số 470/BDN ngày 15/11/2018, nội dung kiến nghị như sau:

Hành vi xâm hại hoặc thuê người khác xâm hại đến sức khỏe người khác (có sử dụng hung khí như dao tự chế) được quy định tại Điểm e, Khoản 3, Điều 5, Nghị định số 167/2013/NĐ-CP quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội, phòng chống tệ nạn xã hội, phòng cháy chữa cháy, phòng chống bạo lực gia đình; hành vi phát tờ rơi làm ảnh hưởng đến mỹ quan, trật tự an toàn giao thông, xã hội quy định tại Điều 61 của Nghị định số 158/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và quảng cáo được sửa đổi, bổ sung tại Điều 2 của Nghị định số 28/2017/NĐ-CP ngày 20/03/2017, không quy định hình thức phạt bổ sung là tịch thu tang vật vi phạm hành chính. Đề nghị bổ sung hình thức phạt bổ sung là tịch thu tang vật vi phạm hành chính đối với hành vi này, tránh trường hợp người vi phạm tiếp tục sử dụng để vi phạm (Câu số 22).

Cổng TTĐT của Bộ trích đăng toàn văn phần trả lời của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch theo Công văn số 5792/BVHTTDL-VP ngày 24/12/2018 về nội dung kiến nghị của cử tri:

- Về đề nghị bổ sung hình thức phạt bổ sung trong lĩnh vực phòng chống bạo lực gia đình (hành vi xâm hại hoặc thuê người khác xâm hại đến sức khỏe người khác): Nghị định số 167/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 do Bộ Công an là cơ quan chủ trì soạn thảo trình Chính phủ ban hành. Tuy nhiên, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ tham gia ý kiến về nội dung trên theo thẩm quyền khi Nghị định số 167/2013/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung.

- Về đề nghị bổ sung hình thức phạt bổ sung trong lĩnh vực văn hóa (hành vi phát tờ rơi làm ảnh hưởng đến mỹ quan, trật tự an toàn giao thông, xã hội): Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ghi nhận và sẽ nghiên cứu, tiếp thu các nội dung liên quan đến hành vi phát tờ rơi làm ảnh hưởng đến mỹ quan, trật tự an toàn giao thông, xã hội khi tiến hành sửa đổi, bổ sung Nghị định số 158/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và quảng cáo và Nghị định số 28/2017/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 131/2013/NĐ-CP ngày 16/10/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về quyền tác giả, quyền liên quan và Nghị định số 158/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và quảng cáo.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trân trọng gửi tới Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bến Tre để trả lời cử tri./.

>> Toàn văn nội dung văn bản

Cổng TTĐT

Bộ văn hóa, thể thao và du lịch
×