Tin tức và Sự kiện

Cỡ chữ
A A
Từ viết tắt Đọc bài viết
× Đọc bài viết Tạm dừng Đọc tiếp Dừng đọc Đang tải...
Vui lòng chờ giây lát
× Bài viết không có file audio
Tương phản

Trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Bắc Kạn về việc tăng cường đưa các nội dung giáo dục dân tộc, lịch sử, đạo đức, văn hóa vào phim ảnh

05/08/2019 | 17:33

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Bắc Kạn do Ban Dân nguyện chuyển đến theo Công văn số 199/BDN ngày 12/6/2019, nội dung kiến nghị như sau:

Đề nghị tăng cường đưa các nội dung giáo dục dân tộc, lịch sử, đạo đức, văn hóa vào phim ảnh để việc tuyên truyền, giáo dục đến người dân được hiệu quả, sâu rộng (Câu số 15).

Cổng TTĐT của Bộ trích đăng toàn văn phần trả lời của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch theo Công văn số Số: 3017/BVHTTDL-VP Hà Nội, ngày 1 tháng 08 năm 2019 về nội dung kiến nghị của cử tri:

Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch xin trả lời như sau:

Thực hiện Luật Điện ảnh, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã triển khai chính sách đặt hàng tài trợ của Nhà nước cho việc sản xuất phim về đề tài thiếu nhi, truyền thống lịch sử, dân tộc thiểu số; phim tài liệu - khoa học, hoạt hình, phim truyện video và chương trình phục vụ đồng bào miền núi, vùng sâu, vùng xa… Nhiều bộ phim có chất lượng về nghệ thuật, đảm bảo nội dung tư tưởng tốt đã được sản xuất và phổ biến rộng rãi đến khán giả cả nước thông qua các Tuần phim, Đợt phim, thực hiện nhiệm vụ chính trị và kỷ niệm các ngày Lễ lớn của đất nước, của dân tộc.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Hội Điện ảnh Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam và các Bộ, ngành, địa phương liên quan định hướng, tôn vinh và tạo điều kiện trong quá trình sản xuất các tác phẩm điện ảnh về đề tài lịch sử cách mạng, về Chủ tịch Hồ Chí Minh, tình hữu nghị giữa Việt Nam với các nước, về "Cuộc vận động học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" và Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa"…

Để tăng cường đưa các nội dung giáo dục dân tộc, lịch sử, đạo đức, văn hóa vào phim ảnh, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã và đang triển khai thực hiện một số giải pháp:

- Rà soát, sửa đổi bổ sung Luật Điện ảnh; xây dựng, hoàn thiện các văn bản quản lý nhà nước về Điện ảnh và các văn bản liên quan.

- Tiếp tục đề nghị Chính phủ đặt hàng sản xuất phim về đề tài lịch sử, văn hóa mang tính giáo dục, nghệ thuật.

- Tổ chức các hoạt động liên hoan phim, đợt phim, tuần phim nhằm giới thiệu những bộ phim có chất lượng nghệ thuật cao; khuyến khích sản xuất, phát hành phim về lịch sử truyền thống, phim mang tính nhân văn và tính quốc tế.

- Tiếp tục phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Hội Điện ảnh Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam và các Bộ, ngành, địa phương liên quan định hướng, tạo điều kiện cho các đơn vị điện ảnh sản xuất các bộ phim có chất lượng về nghệ thuật, đảm bảo nội dung tư tưởng phục vụ nhiệm vụ chính trị.

- Đẩy mạnh các hoạt động truyền thông về điện ảnh nhằm định hướng và nâng cao trình độ thưởng thức nghệ thuật cho người xem.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trân trọng gửi tới Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Kạn để trả lời cử tri./.

>> Toàn văn nội dung văn bản

Cổng TTĐT

Bộ văn hóa, thể thao và du lịch
×