Tin tức và Sự kiện

Cỡ chữ
A A
Từ viết tắt Đọc bài viết
× Đọc bài viết Tạm dừng Đọc tiếp Dừng đọc Đang tải...
Vui lòng chờ giây lát
× Bài viết không có file audio
Tương phản

Trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Bắc Giang về việc hướng dẫn cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập

26/04/2019 | 13:01

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc trả lời kiến nghị của cử tri còn tồn đọng qua một số kỳ họp Quốc hội khóa XIV theo Công văn số 2524/VPCP-QHĐP ngày 29/3/2019 của Văn phòng Chính phủ, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cập nhật kết quả, thông tin lại với cử tri như sau:

Về nội dung kiến nghị của cử tri tỉnh Bắc Giang tại mục 1 danh mục kiến nghị còn tồn đọng kèm theo Công văn số 2524/VPCP-QHĐP: "Cử tri đề nghị Chính phủ chỉ đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sớm ban hành Thông tư hướng dẫn cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập trong từng lĩnh vực và và Thông tư hướng dẫn thực hiện. Vì đến nay vẫn chưa có văn bản hướng dẫn cụ thể về Nghị định số 10/2015/NĐ-CP", ngày 22/12/2017, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã trả lời tại Công văn số 5488/BVHTTDL-VP (kèm theo).

Cổng TTĐT của Bộ trích đăng toàn văn phần trả lời của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch theo Công văn số 1271/BVHTTDL-VP ngày 4/4/2019 về nội dung kiến nghị của cử tri:

Thực hiện Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của các đơn vị sự nghiệp công lập, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã xây dựng dự thảo Nghị định quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch và đã trình Chính phủ.

Tuy nhiên, do hiện nay Chính phủ đang triển khai sửa đổi Nghị định số 16/2015/NĐ-CP nên dự thảo Nghị định quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch cần được cập nhật, hoàn thiện, trình Chính phủ sau khi Nghị định sửa đổi Nghị định số 16/2015/NĐ-CP được ban hành.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trân trọng gửi tới đồng chí Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Giang để trả lời cử tri./.

>> Toàn văn nội dung văn bản

Cổng TTĐT

Bộ văn hóa, thể thao và du lịch
×