Tin tức và Sự kiện

Cỡ chữ
A A
Từ viết tắt Đọc bài viết
× Đọc bài viết Tạm dừng Đọc tiếp Dừng đọc Đang tải...
Vui lòng chờ giây lát
× Bài viết không có file audio
Tương phản

Trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh An Giang về kết hợp đồng thời giữa tăng trưởng GDP và tăng chỉ số Hạnh phúc nhằm cân bằng giữa phát triển kinh tế với đảm bảo an sinh, phúc lợi xã hội

02/04/2024 | 09:57

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh An Giang do Văn phòng Chính phủ chuyển đến theo Công văn số 840/VPCP-QHĐP ngày 02/02/2024, nội dung kiến nghị như sau:

"Cử tri kiến nghị Chính phủ tiếp tục phát huy kết quả đã đạt được, thực hiện nhiều biện pháp đồng bộ nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và tăng trưởng GDP của cả nước trong thời gian tới. Bên cạnh đó, kết hợp đồng thời giữa tăng trưởng GDP và tăng chỉ số Hạnh phúc nhằm cân bằng giữa phát triển kinh tế với đảm bảo an sinh, phúc lợi xã hội."

Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã có trả lời cử tri.

Cổng TTĐT của Bộ trích đăng toàn văn phần trả lời của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch theo Công văn số 1236/ BVHTTDL-VP ngày 25/3/2024 về việc trả lời kiến nghị của cử tri gửi tới trước Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV như sau:

Để kết hợp đồng thời giữa tăng trưởng GDP và tăng chỉ số Hạnh phúc nhằm cân bằng giữa phát triển kinh tế với đảm bảo an sinh, phúc lợi xã hội, cần phải có sự chung tay, góp sức của các ban, Bộ, ngành, chính quyền địa phương các cấp và toàn thể nhân dân.

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và phạm vi quản lý lĩnh vực, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tham mưu Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 2589/QĐ-TTg ngày 26/12/2023 về việc phê duyệt Đề án "Tổ chức các hoạt động nhân ngày Quốc tế Hạnh phúc 20 tháng 3 hằng năm"; Quyết định số 2238/QĐ-TTg ngày 30/12/2021 về việc phê duyệt Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2030, trong đó xác định mục tiêu: Xây dựng gia đình Việt Nam no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, là hạt nhân, tế bào lành mạnh của xã hội, tổ ấm của mỗi người; là nơi nuôi dưỡng, bồi đắp nhân cách, lối sống tôn trọng đạo lý truyền thống tốt đẹp của dân tộc; phát huy, nhân rộng các giá trị tốt đẹp góp phần thúc đẩy phát triển bền vững đất nước.

Bên cạnh đó, hằng năm, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đều lồng ghép nội dung liên quan đến việc triển khai các hoạt động hưởng ứng ngày Quốc tế Hạnh phúc vào văn bản hướng dẫn thực hiện công tác gia đình gửi các Bộ, ngành, địa phương, trong đó có các chủ đề, thông điệp của công tác gia đình để các cơ quan, tổ chức thực hiện, tuyên truyền. Đặc biệt năm 2023 và năm 2024, chủ đề công tác gia đình của năm là "Gia đình hạnh phúc, quốc gia thịnh vượng", và các thông điệp như: "Gia đình hạnh phúc là nền tảng của quốc gia thịnh vượng", "Hạnh phúc sẽ tỏa sáng trong gia đình không có bạo lực"… Các Bộ, ngành, địa phương đã hưởng ứng tích cực ngày Quốc tế Hạnh phúc dưới các hình thức đa dạng.

- Tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng như: Thông qua các tin, bài, phóng sự, chuyên trang, chuyên mục, chuyên đề trên báo hình, báo in, báo nói, báo điện tử;

- Tuyên truyền trực quan, cổ động như: băng rôn, khẩu hiệu, pano, áp phích, tờ rơi, bảng tin cộng đồng;

- Tổ chức mít tinh, hội thảo, hội nghị, tập huấn, tọa đàm, diễn đàn, cuộc thi, hội thi, các sự kiện văn hóa, gia đình, thể thao, du lịch và các hình thức phù hợp khác…

Hiện nay, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đang nghiên cứu, triển khai thực hiện 02 nhiệm vụ: (1) Nghiên cứu, xây dựng và tổ chức thí điểm bộ chỉ số gia đình hạnh phúc; (2) Nghiên cứu, xây dựng và tổ chức thử nghiệm dịch vụ công về giáo dục kiến thức, kỹ năng xây dựng gia đình hạnh phúc trước khi kết hôn.

Dự kiến sẽ hoàn thành trong tháng 12 năm 2024. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trân trọng gửi tới Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang để trả lời cử tri

Toàn văn nội dung văn bản

Thủy Bích

Bộ văn hóa, thể thao và du lịch
×