Tin tức và Sự kiện

Cỡ chữ
A A
Từ viết tắt Đọc bài viết
× Đọc bài viết Tạm dừng Đọc tiếp Dừng đọc Đang tải...
Vui lòng chờ giây lát
× Bài viết không có file audio
Tương phản

Trả lời kiến nghị của cử tri thành phố Hải Phòng về việc triển khai thực hiện cơ chế tự chủ của các ngành, địa phương

31/07/2019 | 11:51

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận được kiến nghị của cử tri thành phố Hải Phòng gửi Thủ tướng Chính phủ trước Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV do Văn phòng Chính phủ chuyển đến theo Công văn số 6249/VPCP-QHĐP ngày 13/7/2019, nội dung kiến nghị như sau:

Cử tri phản ánh, hiện Chính phủ mới có 2 nghị định quy định về cơ chế tự chủ được ban hành là: Nghị định số 54/2016/NĐ-CP ngày 14/6/2016 quy định cơ chế tự chủ của tổ chức khoa học và công nghệ công lập; Nghị định số 141/2016/NĐ-CP ngày 10/10/2016 quy định cơ chế tự chủ của đơn vị SNCL trong lĩnh vực kinh tế và sự nghiệp khác. Còn các nghị định quy định cơ chế tự chủ của các bộ, ngành hiện vẫn chưa được ban hành, cụ thể là: nghị định quy định cơ chế tự chủ của giáo dục nghề nghiệp; y tế; khoa học - công nghệ; sự nghiệp kinh tế; thông tin, truyền thông và báo chí; văn hóa, thể thao và du lịch; giáo dục đại học; giáo dục phổ thông và giáo dục khác. Do vậy, việc triển khai thực hiện cơ chế tự chủ của các ngành, địa phương gặp nhiều khó khăn, đề nghị Chính phủ sớm hoàn thiện, ban hành các nghị định trên (Câu số 1).

Cổng TTĐT của Bộ trích đăng toàn văn phần trả lời của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch theo Công văn Số: 2944/BVHTTDL-VP Hà Nội, ngày 30 tháng 07 năm 2019 về nội dung kiến nghị của cử tri:

Thực hiện sự phân công của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch xin trả lời như sau:

Tại phiên họp thường kỳ Chính phủ tháng 5 Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 39/NQ-CP ngày 11/6/2019, theo đó Chính phủ đã giao Bộ Tài chính "Nghiên cứu, xây dựng dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ theo hướng quy định về cơ chế tự chủ về tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập chung cho tất cả các lĩnh vực".

Cuộc họp ngày 11/7/2019 tại trụ sở Văn phòng Chính phủ do Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ chủ trì cùng các Bộ, ngành liên quan để triển khai nội dung trên. Theo đó, Bộ Tài chính đã triển khai và đang gửi văn bản xin ý kiến các Bộ, ngành về dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ. Chủ trương thay thế Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ sẽ tháo gỡ ách tắc trong việc triển khai cơ chế tự chủ đơn vị sự nghiệp công lập nói chung và trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch nói riêng.

Theo tinh thần dự thảo của Nghị định mới về tự chủ tài chính sẽ áp dụng chung cho toàn bộ các đơn vị sự nghiệp công không phân biệt lĩnh vực hoạt động. Trường hợp lĩnh vực nào có đặc thù thì các Bộ chuyên ngành sẽ phối hợp với Bộ Tài chính hướng dẫn thêm.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trân trọng gửi tới Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng để trả lời cử tri./.

>> Toàn văn nội dung văn bản


Cổng TTĐT

Bộ văn hóa, thể thao và du lịch
×