Tin tức và Sự kiện

Cỡ chữ
A A
Từ viết tắt Đọc bài viết
× Đọc bài viết Tạm dừng Đọc tiếp Dừng đọc Đang tải...
Vui lòng chờ giây lát
× Bài viết không có file audio
Tương phản

Tổng kết công tác đào tạo Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch giai đoạn 2012 – 2017

09/10/2018 | 11:53

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa tổ chức “Hội nghị tổng kết công tác đào tạo Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch giai đoạn 2012-2017 và triển khai nhiệm vụ năm học 2018 – 2019, tại thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng. Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đặng Thị Bích Liên tới tham dự và chỉ đạo Hội nghị.

Toàn cảnh Hội nghị. Ảnh: Báo Văn hóa

Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe các báo cáo: Tổng kết công tác đào tạo Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch giai đoạn 2012-2017 và phương hướng nhiệm vụ năm học 2018 - 2019; Sơ kết 2 năm thực hiện 2 đề án đào tạo lĩnh vực văn hóa nghệ thuật đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt năm 2016.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xác định phương hướng năm học 2018 – 2019 cho các cơ sở giáo dục đào tạo với Chủ đề: “Chất lượng, kỷ cương, sáng tạo và hội nhập”. Đồng thời, đề ra 3 nhóm giải pháp lớn: Nâng cao năng lực lãnh đạo của cán bộ quản lý các cơ sở đào tạo, năng lực và phương pháp giảng dạy của giáo viên, giảng viên; Sử dụng hiệu quả các nguồn vốn đầu tư cho cơ sở vật chất, trang thiết bị; Và tăng cường công tác khảo thí, kiểm định và đánh giá chất lượng giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp.

Theo thống kê, trong 5 năm qua, tính đến tháng 8/2018 cả nước có 356 cơ sở đào tạo, bồi dưỡng, trung tâm huấn luyện trong lĩnh vực văn hóa nghệ thuật, thể dục thể thao và du lịch. Trong đó có 107 cơ sở đào tạo văn hóa nghệ thuật, 57 cơ sở đào tạo thể dục thể thao, 192 cơ sở đào tạo du lịch. Có 72 trường, 3 viện nghiên cứu, 4 trung tâm huấn luyện và 1 trường bồi dưỡng cán bộ quản lý đào tạo, bồi dưỡng, huấn luyện chuyên biệt văn hóa nghệ thuật, thể dục thể thao và du lịch.

Theo Báo cáo, trong giai đoạn vừa qua, công tác đào tạo ngành văn hóa, thể thao và du lịch đóng vai trò quan trọng liên quan trực tiếp tới việc tạo dựng nguồn lực con người đã thu được nhiều thành tựu đáng ghi nhận. Đồng thời, Báo cáo cũng phân tích, đánh giá thực trạng công tác đào tạo của các đơn vị, từ đó nêu ra phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm của năm học 2018 – 2019 và các nhóm giải pháp cơ bản.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Thứ trưởng Đặng Thị Bích Liên khẳng định: Đảng, Nhà nước ta luôn đặc biệt chú trọng đến việc phát triển nguồn nhân lực phù hợp với đòi hỏi cấp thiết của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và phát triển kinh tế tri thức. Thứ trưởng nhấn mạnh về việc phát triển nhanh nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao, đó là một trong là một trong ba đột phá chiến lược giai đoạn 2011 – 2020 của Chính phủ đã đề ra, chính vì vậy vấn đề nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo rất được chú trọng.

Để triển khai tốt nhiệm vụ năm học 2018 – 2019, Thứ trưởng Đặng Thị Bích Liên đề nghị, các đơn vị cần tập trung vào một số nhiệm vụ cụ thể sau: Tập trung rà soát, đề xuất, sửa đổi, bổ sung hoàn thiện các văn bản pháp quy, pháp luật và các thủ tục hành chính về công tác đào tạo. Đặc biệt các văn bản dưới luật nêu bật được nét đặc thù của đào tạo ngành nghề văn hóa nghệ thuật, thể dục thể thao và du lịch; Triển khai có hiệu quả các đề án của ngành văn hóa, thể thao và du lịch đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt…

Bên cạnh đó, tập trung nâng cao chất lượng giáo viên, giảng viên đảm bảo tiêu chí, tiêu chuẩn theo quy định đối với từng vị trí, đủ về số lượng, đảm bảo về chất lượng. Trong đó chú ý đến đội ngũ giảng viên, nghiên cứu viên, cán bộ quản lý cả đương chức và kế cận. Tăng cường nâng cao chất lượng ngoại ngữ cho giáo viên, giảng viên và HSSV; Tiếp tục nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế trên nguyên tắc thiết thực, hiệu quả, ứng dụng thực tế vào công tác giảng dạy nhằm đạt kết quả cao nhất…

Ngoài ra, đổi mới chương trình, giáo trình đào tạo, xây dựng công bố chuẩn đầu ra tương ứng với trình độ đào tạo theo khung của Việt Nam và tham chiếu trình độ ASEAN, vừa đảm bảo về chất lượng đồng thời đảm bảo phát huy giá trị truyền thống dân tộc… Đồng thời, đẩy mạnh tự chủ giáo dục đại học, có các biện pháp điều chỉnh chỉ tiêu đào tạo, giảm chỉ tiêu các ngành ít nhu cầu, tăng chỉ tiêu các ngành xã hội cần, còn thiếu và nhu cầu lao động; Đổi mới đào tạo nguồn nhân lực văn hóa nghệ thuật, thể dục thể thao và du lịch theo xu hướng phát triển của cuộc cách mạng 4.0…

Nhân dịp này, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tặng Bằng khen cho 32 tập thể và 42 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác đào tạo Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch giai đoạn 2012 – 2017.

Lan Phạm (t/h)

 

Bộ văn hóa, thể thao và du lịch
×