Tin tức và Sự kiện

Cỡ chữ
A A
Từ viết tắt Đọc bài viết
× Đọc bài viết Tạm dừng Đọc tiếp Dừng đọc Đang tải...
Vui lòng chờ giây lát
× Bài viết không có file audio
Tương phản

Tổng kết 15 năm thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư” và 10 năm Cuộc vận động “Ngày vì người nghèo”.

21/10/2010 | 18:35

Ngày 18/10, tại Hà Nội, Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã tổ chức Hội nghị toàn quốc Tổng kết 15 năm thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư” và 10 năm Cuộc vận động “Ngày vì người nghèo”. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã tới dự và phát biểu tại Hội nghị.


Đ/c Huỳnh Đảm đọc diễn văn khai mạc

Mang tính xã hội, tính nhân văn sâu sắc; phù hợp với thời kỳ đổi mới đất nước, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động công tác Mặt trận, đưa các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước vào cuộc sống, đáp ứng nguyện vọng đông đảo của các tầng lớp nhân dân; hai cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư” và “Ngày vì người nghèo” cũng chính là phong trào thi đua yêu nước của hệ thống Mặt trận trong cả nước.

Trong 15 năm thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư”, 10 năm thực hiện Cuộc vận động “Ngày vì người nghèo” đã không ngừng phát triển, được khẳng định có ý nghĩa chính trị, xã hội to lớn; mang tính toàn dân, toàn diện, toàn quốc, góp phần quan trọng cùng Đảng, Nhà nước thực hiện công cuộc đổi mới, sớm đưa đất nước thoát nghèo, thực hiện công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước vì mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh”.

Sau diễn văn Khai mạc Hội nghị của đồng chí Huỳnh Đảm, Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; đồng chí Vũ Trọng Kim, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã trình bày báo cáo tổng kết 15 năm thi đua thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư” và 10 năm Cuộc vận động “Ngày vì người nghèo”. Báo cáo khẳng định những kết quả đã đạt được; chỉ rõ những hạn chế, yếu kém, rút ra bài học kinh nghiệm, thống nhất phương hướng, nhiệm vụ và những giải pháp tiếp tục nâng cao chất lượng hai cuộc vận động trong giai đoạn mới.

Báo cáo cũng nhấn mạnh: Từ thực tiễn của hai cuộc vận động, Đảng, Nhà nước có thêm những kinh nghiệm để hoàn thiện, bổ sung chính sách, những chủ trương chăm lo phù hợp, thiết thực đối với người nghèo, vùng nghèo… đảm bảo an sinh xã hội, phát triển bền vững, góp phần xây dựng hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh, không ngừng củng cố, xây dựng và tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc.

Cũng tại Hội nghị, các đại biểu đã quán triệt Chỉ thị số 1869/CT-TTg ngày 10/10/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường phối hợp với Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đẩy mạnh cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư” trong giai đoạn mới.Sau khi lắng nghe Báo cáo Tổng kết và các tham luận tại Hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã phát biểu, khẳng định hai cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư” và “Ngày vì người nghèo” là những điểm sáng trong hoạt động của Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đã mang lại niềm vui cho hàng triệu người nghèo, mang lại niềm tin cho nhân dân cả nước, làm phong phú, sâu sắc thêm truyền thống đoàn kết, tương thân tương ái của dân tộc.

Thủ tướng cũng nhấn mạnh: “Nhiệm vụ đặt ra cho giai đoạn tới là rất nặng nề. Sau hơn 20 năm thực hiện công cuộc đổi mới, tuy nước ta đã thoát khỏi tình trạng kém phát triển nhưng vẫn còn là một nước nghèo, tỷ lệ hộ nghèo còn cao, nhất là ở những vùng có điều kiện khó khăn và hay bị thiên tai. Hơn lúc nào hết chúng ta càng cần phải tiếp tục duy trì và mở rộng các cuộc vận động, phát động các phong trào thi đua yêu nước nhằm phát huy cao độ sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, khai thác và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực, đặc biệt là nguồn lực to lớn trong nhân dân để góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế, xã hội của đất nước, củng cố xây dựng vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân”.

Thủ tướng bày tỏ mong muốn hai cuộc vận động sẽ thu được những thành tựu, kết quả mới to lớn hơn trong thời gian tới, phấn đấu cho mục tiêu xây dựng nước Việt Nam: “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.


Cũng tại Hội nghị, Ban Thường trực Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trao tặng Cờ thi đua, tặng Bằng khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong việc tổ chức thực hiện hai Cuộc vận động, góp phần thiết thực chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước, chào mừng Đại hội lần thứ XI của Đảng, Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ VIII và kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam.

(Theo Làng Việt)

Bộ văn hóa, thể thao và du lịch
×