Tin tức và Sự kiện

Cỡ chữ
A A
Từ viết tắt Đọc bài viết
× Đọc bài viết Tạm dừng Đọc tiếp Dừng đọc Đang tải...
Vui lòng chờ giây lát
× Bài viết không có file audio
Tương phản

Tổng cục Thể dục Thể thao sơ kết 05 năm thực hiện Luật Lưu trữ

24/10/2018 | 15:11

Sáng 24/10, tại Hà Nội, Tổng cục Thể dục Thể thao (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) đã tổ chức Hội nghị sơ kết 05 năm thực hiện Luật Lưu trữ và Tọa đàm trao đổi học tập kinh nghiệm, tập huấn chuyên môn công tác văn thư, lưu trữ.

Toàn cảnh Hội nghị. Ảnh: tdtt.gov.vn

Theo báo cáo, qua 05 năm thực hiện Luật Lưu trữ, công tác lưu trữ của Tổng cục TDTT đã đạt được những kết quả quan trọng góp phần triển khai tổ chức, thực hiện thành công những nhiệm vụ chung của cơ quan, đơn vị.

Cụ thể, công tác lưu trữ của Tổng cục TDTT được triển khai thống nhất tại các đơn vị đã giúp thay đổi nhận thức của lãnh đạo, công chức và viên chức văn thư, lưu trữ về tầm quan trọng cũng như chức trách thực thi nhiệm vụ đối với công tác lưu trữ, từng bước nâng cao hiệu quả của công tác này.

Tài liệu lưu trữ của cơ quan và đơn vị về cơ bản đã được phân loại, xác định thời hạn bảo quản tại các kho. Việc thống kê và khai thác sử dụng tài liệu được thực hiện thường xuyên, đáp ứng yêu cầu cung cấp thông tin của ngành. Tài liệu tập trung tại các kho đều được quan tâm chú ý sắp xếp, bảo quản chống được ẩm mốc, mối mọt... bảo đảm chất lượng của tài liệu được lưu giữ có giá trị sử dụng lâu dài.

Bên cạnh đó, cơ sở vật chất và kinh phí đầu tư cho công tác lưu trữ cũng từng bước được chú trọng hơn, tập trung vào việc đầu tư kinh phí mua sắm trang thiết bị bảo quản tài liệu, nâng cấp kho lưu trữ, Đặc biệt, Tổng cục TDTT đã bước đầu triển khai ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác lưu trữ…

Ngoài ra, Tổng cục TDTT thường xuyên bám sát các văn bản chỉ đạo của cấp trên để tổ chức triển khai thực hiện. Đồng thời, đẩy mạnh công tác kiểm tra, hướng dẫn, tăng cường sự giám sát, quản lý chặt chẽ đối với các hoạt động nghiệp vụ chuyên môn, đảm bảo các hoạt động lưu trữ được thực hiện đúng Luật và các quy định.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác lưu trữ của Tổng cục TDTT vẫn còn tồn tại những khó khăn, hạn chế nhất định như: Đa số các đơn vị chưa bố trí được các bộ chuyên trách làm công tác văn thư lưu trữ mà chủ yếu là kiêm nhiệm; Việc lập và giao nộp hồ sơ vào lưu trữ vẫn còn tình trạng bó gói, tích đống, dẫn đến tài liệu bị hỏng, xuống cấp ảnh hưởng đến chất lượng lưu trữ; Công tác đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho công chức viên chức làm công tác lưu trữ, đặc biệt đối với các cán bộ kiêm nhiệm chưa được quan tâm tổ chức thường xuyên;…

Đóng góp ý kiến tại Hội nghị, các đại biểu đều chung nhận định, công tác văn thư, lưu trữ là một bộ phận không thể thiếu trong hoạt động của mỗi cơ quan, tổ chức và đó là công việc của cả tập thể chứ không riêng một cá nhân nào. Công tác văn thư, lưu trữ góp phần đảm bảo thông tin chính xác bằng văn bản phục vụ cho điều hành, giải quyết công việc của lãnh đạo để đạt được hiệu quả cao nhất cho mỗi cơ quan tổ chức… Để khắc phục những tồn tại, hạn chế, các đại biểu đã đưa ra những kiến nghị, đề xuất nhằm thực hiện hiệu quả hơn công tác này trong thời gian tới.

Sau Hội nghị, các đại biểu đã tham gia Tọa đàm trao đổi học tập kinh nghiệm, tập huấn chuyên môn công tác văn thư, lưu trữ.

Lan Phạm (t/h)

Bộ văn hóa, thể thao và du lịch
×