Tin tức và Sự kiện

Cỡ chữ
A A
Từ viết tắt Đọc bài viết
× Đọc bài viết Tạm dừng Đọc tiếp Dừng đọc Đang tải...
Vui lòng chờ giây lát
× Bài viết không có file audio
Tương phản

Tọa đàm khoa học: “Từng bước xây dựng hệ thống lý luận văn nghệ Việt Nam”

24/07/2014 | 18:19

Sáng ngày 23/7 tại Hà Nội, Báo Nhân Dân phối hợp với Hội đồng lý luận, phê bình Văn học nghệ thuật Trung ương tổ chức tọa đàm khoa học: “Từng bước xây dựng hệ thống lý luận văn nghệ Việt Nam”. Phó Trưởng ban thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương - Vũ Ngọc Hoàng, đông đảo các nhà khoa học đã đến dự

Tại buổi Toạ đàm, các đại biểu tham dự đã được nghe các tham luận về xây dựng hệ thống Lý luận Văn nghệ Việt Nam: “Xây dựng nền lý luận Văn nghệ Việt Nam trên nền tàng cha ông” của Nguyễn Sĩ Đại; “Một số ý kiến về quan điểm của Mác-Ănghen với Văn học, Nghệ thuật, vận dụng trong hoàn cảnh hôm nay” của GS Hà Minh Đức; “Để Mỹ học Mác xít vẫn là hạt nhân kiến tạo lý thuyết” của PGS, TS La Khắc Hoà; “Nâng cao chất lượng, hiệu quả phê bình Văn học  nghệ thuật trong thời kỳ mới” của PGS. TS Đào Duy Quát; “Từ thực tiễn lý luận, từng bước xây dựng hệ thống lý luận Văn nghệ Việt Nam” của PGS.TS Phan Trọng Thưởng…
 
Toàn cảnh buổi tọa đàm
Phát biểu khai mạc toạ đàm, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân - Thuận Hữu điểm lại những thành tựu của văn học, nghệ thuật theo tinh thần các Nghị quyết Trung ương; đồng thời chỉ rõ những yếu kém, lệch lạc, nhất là trong lĩnh vực lý luận, phê bình: "Sự thiếu thống nhất, lạc hậu, thậm chí mơ hồ trong lý luận, phê bình đã tác động tiêu cực đến sáng tác. Điều đáng lưu tâm là nhiều nhà phê bình còn cổ súy cho các xu hướng thương mại, kỳ quái, lai căng, dung tục, trái với đường lối văn hóa, văn nghệ của Đảng và truyền thống dân tộc, xa rời hoặc quay lưng lại với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc". Do vậy, “Từng bước xây dựng hệ thống lý luận văn hóa Việt Nam” là nhiệm vụ quan trọng để góp phần khắc phục hạn chế này của lý luận văn hóa văn nghệ.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương - Trưởng ban chỉ đạo Đề án xây dựng hệ thống lý luận văn nghệ Việt Nam - Vũ Ngọc Hoàng nhấn mạnh: Cuộc tọa đàm này là một hoạt động bổ ích, thiết thực, tích cực triển khai một nghị quyết quan trọng của Trung ương. Từ việc tiếp thu những di sản của cha ông và tinh hoa lý luận thế giới, những người làm công tác lý luận hôm nay phải kế thừa, có những bước phát triển, sáng tạo đáp ứng nhu cầu của hiện tại và tương lai. Mục tiêu của việc xây dựng hệ thống lý luận văn nghệ Việt Nam là phải tạo ra tiêu chí chuẩn xác cho công tác phê bình, thúc đẩy sự nghiệp sáng tác nhằm tạo ra những tác phẩm hay, làm xúc động lòng người; từ văn hóa diễn chuyển thành văn hóa sống; góp phần phát triển nhân cách và làm cho dân tộc phát triển. Các cơ quan có trách nhiệm cần có người cụ thể để làm việc này. Cần phát huy trí tuệ của toàn xã hội, hướng các sinh viên, nghiên cứu sinh tham gia vào việc nghiên cứu, xây dựng hệ thống lý luận văn nghệ thuần túy Việt Nam.

TTĐT

Bộ văn hóa, thể thao và du lịch
×