Tin tức và Sự kiện

Cỡ chữ
A A
Từ viết tắt Đọc bài viết
× Đọc bài viết Tạm dừng Đọc tiếp Dừng đọc Đang tải...
Vui lòng chờ giây lát
× Bài viết không có file audio
Tương phản

Tổ chức trưng bày tác phẩm mỹ thuật của các học sĩ Quảng Ninh

19/04/2017 | 18:25

Ngày 14/4, Bộ VHTTDL vừa có Quyết định số 1522/QĐ-BVHTTDL về việc cho phép Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam phối hợp với Bảo tàng Quảng Ninh tổ chức trưng bày “Sưu tập tác phẩm mỹ thuật do các họa sĩ là người Quảng Ninh sáng tác” tại Bảo tàng Quảng Ninh, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

Theo đó, Bộ VHTTDL cho phép Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam phối hợp với Bảo tàng Quảng Ninh tổ chức trưng bày “Sưu tập tác phẩm mỹ thuật do các họa sĩ là người Quảng Ninh sáng tác” tại Bảo tàng Quảng Ninh, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

                                     

Bộ VHTTDL cho phép Bảo tàng Mỹ thuật VN đưa 71 hiện vật đến Quảng Ninh triển lãm

Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam được phép đưa 71 đơn vị hiện vật (có danh sách kèm theo) Quyết định) đi Quảng Ninh để phối hợp tổ chức trưng bày. Thời gian đưa hiện vật đi Quảng Ninh là ngày 15/4/2017. Thời gian tổ chức trưng bày từ 20/4- 20/5/2017. Thời gian đưa hiện vật trở về Bảo tàng Mỹ thuật trước ngày 25/5/2017.

Quyết định cũng nêu rõ, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam và Bảo tàng Quảng Ninh có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan liên quan của tỉnh Quảng Ninh bảo vệ tuyệt đối an toàn đối với toàn bộ hiện vật trong quá trình đóng gói, vận chuyển, lưu giữ và trưng bày; làm thủ tục xuất, nhập kho các hiện vật theo quy định của pháp luật và yêu cầu về chuyên môn.

Kinh phí thực hiện từ nguồn kinh phí sự nghiệp được cấp năm 2017 của Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam và Bảo tàng Quảng Ninh.

Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Di sản văn hóa, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Giám đốc Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam, Giám đốc Bảo tàng Quảng Ninh và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Hồng Hà

Bộ văn hóa, thể thao và du lịch
×