Tin tức và Sự kiện

Cỡ chữ
A A
Từ viết tắt Đọc bài viết
× Đọc bài viết Tạm dừng Đọc tiếp Dừng đọc Đang tải...
Vui lòng chờ giây lát
× Bài viết không có file audio
Tương phản

Tổ chức kỷ niệm 82 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam

01/02/2012 | 00:08

(VP) – Vừa qua, Ban Tuyên giáo Trung ương đã ban hành Kế hoạch số 65-KH/BTGTW về tổ chức kỷ niệm 82 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2012).

Theo kế hoạch, hoạt động kỷ niệm sẽ bao gồm: lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ, Uỷ Ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Lãnh đạo Thủ đô Hà Nội và các đoàn thể dâng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dân hoa tại Đài tưởng niệm các anh hùng, liệt sỹ nhân kỷ niệm 82 năm Ngày thành lập Đảng và mừng Xuân Nhâm Thìn. Tổ chức các chương trình văn hoá, nghệ thuật, chiếu phim, phát thanh, truyền hình “Mừng đất nước đổi mới, mừng Đảng quang vinh, mừng Xuân Nhâm Thìn”; Các ngành, địa phương, đơn vị, tuỳ theo điều kiện tổ chức các hình thức kỷ niệm (gặp mặt, toạ đàm để ôn lại truyền thống của Đảng, của ngành, địa phương, đơn vị, tổ chức trao tặng Huy hiệu Đảng; thăm di tích lịch sử cách mạng, thăm hỏi, tặng quà các gia đình có công với nước… ).

Việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm 82 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam với mục đích khẳng định vai trò lịch sử của Đảng Cộng sản Việt Nam - Người lãnh đạo và tổ chức mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam; khẳng định chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho mọi hành động cách mạng của Đảng và nhân dân ta, đã và đang dẫn dắt dân tộc ta giành được những thắng lợi vĩ đại trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, đổi mới đất nước, hội nhập quốc tế và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Đồng thời nâng cao nhận thức, lòng tự hào về Đảng quang vinh, Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, dân tộc anh hùng, củng cố, tăng cường niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, con đường đi lên chủ nghĩa xã hội; cổ vũ toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ra sức thi đua lập thành tích chào mừng Đảng, mừng Xuân thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XI của Đảng.

Bộ VHTTDL được giao chỉ đạo các đơn vị văn hoá nghệ thuật, truyền thông trong cả nước xây dựng Chương trình văn hoá, văn nghệ đặc sắc về chủ để “Đảng quang vinh, Bác Hồ vĩ đại, dân tộc anh hùng”, biểu diễn, trưng bày, chiếu phim, triển lãm tuyên truyền mừng đất nước đổi mới, hội nhập quốc tế, mừng Đảng, mừng Xuân Nhâm Thìn.

HCTC


Bộ văn hóa, thể thao và du lịch
×