Tin tức và Sự kiện

Cỡ chữ
A A
Từ viết tắt Đọc bài viết
× Đọc bài viết Tạm dừng Đọc tiếp Dừng đọc Đang tải...
Vui lòng chờ giây lát
× Bài viết không có file audio
Tương phản

Tổ chức kỷ niệm 40 năm Chiến thăng “Hà Nội-Điện Biên Phủ trên không”

15/05/2012 | 10:12

(VP) - Tại phiên họp ngày 24/4/2012, Ban Bí thư đã đồng ý tổ chức kỷ niệm 40 năm Chiến thắng “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không” cấp Nhà nước tại Quân chủng Phòng không-Không quân.

Đồng thời giao Bộ Quốc phòng chủ trì, phối hợp với Bộ VHTTDL, Ban Tuyên giáo Trung ương, Thành uỷ Hà Nội và các cơ quan, địa phương có liên quan tổ chức thực hiện chủ trương này; tham mưu xây dựng kế hoạch tổ chức kỷ niệm, lập Ban Tổ chức cấp Nhà nước kỷ niệm 40 năm Chiến thắng “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không” trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt theo quy định hiện hành.

Chiến thắng “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không” là sự kiện lịch sử trọng đại và kỳ tích vô song - biểu tượng chiến thắng của bản lĩnh, ý chí và trí tuệ Việt Nam. Chiến thắng đó có giá trị lịch sử và thời đại sâu sắc, góp phần rất quan trọng đưa cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của dân tộc ta đi đến thắng lợi hoàn toàn.

Việc tổ chức kỷ niệm 40 năm Chiến thắng “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không” tương xứng với tầm vóc của sự kiện lịch sử này là hết sức cần thiết nhằm tăng cường tuyên truyền, giáo dục truyền thống, tôn vinh những chiến công của trí tuệ, lòng dũng cảm và ý chí quật cường của dân tộc ta, quân đội ta nói chung, của cán bộ, chiến sĩ Quân chủng Phòng không - Không quân, quân dân Thủ đô và các tỉnh, thành phố miền Bắc nói riêng; cổ vũ toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta thực hiện thắng lợi hai nhiệm vụ Chiến lược xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

HCTC

Bộ văn hóa, thể thao và du lịch
×