Tin tức và Sự kiện

Cỡ chữ
A A
Từ viết tắt Đọc bài viết
× Đọc bài viết Tạm dừng Đọc tiếp Dừng đọc Đang tải...
Vui lòng chờ giây lát
× Bài viết không có file audio
Tương phản

Tổ chức Hội nghị thông tin, tuyên truyền và tập huấn công tác cải cách hành chính năm 2017 của Bộ VHTTDL

22/05/2017 | 09:41

Ngày 16/5/2017, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) đã ban hành Quyết định 1944/QĐ-BVHTTDL về Kế hoạch tổ chức Hội nghị thông tin, tuyên truyền và tập huấn công tác cải cách hành chính năm 2017 của Bộ VHTTDL.

Hội nghị nhằm mục đích thông tin, tuyên truyền các nội dung của Chương trình Tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020 và Kế hoạch triển khai các nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2017 của Bộ; Nâng cao nhận thức, tinh thần trách nhiệm của lãnh đạo các cơ quan, đơn vị; Cán bộ, công chức, viên chức trong việc thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính; Bồi dưỡng những kiến thức, kỹ năng cần thiết về cải cách hành chính; Tăng cường năng lực cho đội ngũ cán bộ, công chức chuyên trách cải cách hành chính, đáp ứng yêu cầu tham mưu, triển khai, theo dõi công tác cải cách hành chính của các cơ quan, đơn vị.

Về nội dung, Hội nghị tập trung tuyên truyền, phổ biến các chủ trương của Đảng, các văn bản chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, của Bộ và các đơn vị thuộc Bộ; Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020 của Chính phủ; Kế hoạch cải cách hành chính năm của Bộ và các cơ quan, đơn vị; Vai trò, trách nhiệm của các cấp uỷ đảng, đoàn thể và thủ trưởng các cơ quan, đơn vị đối với việc triển khai thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính; Những kết quả đạt được và những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân cũng như tình hình triển khai nhiệm vụ cải cách hành chính ở các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ. Qua đó biểu dương những tập thể, cá nhân thực hiện tốt, có sáng kiến trong công tác cải cách hành chính; phê bình những hiện tượng tiêu cực, trì trệ, có hành vi không đúng đắn, gây khó khăn, phiền hà cho công dân, tổ chức; Tuyên truyền, giáo dục về quyền và nghĩa vụ cũng như trách nhiệm, ý thức tổ chức, kỷ luật, đạo đức công vụ của cán bộ, công chức trong cơ quan hành chính nhà nước; Tập huấn công tác cải cách hành chính về Áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 tại các cơ quan đơn vị thuộc Bộ.

Dự kiến, Hội nghị sẽ diễn ra trong 02 ngày tháng 6/2017 tại Thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An./.

Hằng Đinh

Bộ văn hóa, thể thao và du lịch
×