Tin tức và Sự kiện

Cỡ chữ
A A
Từ viết tắt Đọc bài viết
× Đọc bài viết Tạm dừng Đọc tiếp Dừng đọc Đang tải...
Vui lòng chờ giây lát
× Bài viết không có file audio
Tương phản

Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh

15/05/2019 | 21:34

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa có văn bản đề nghị Sở VHTTDL, Sở VHTT chỉ đạo, hướng dẫn hệ thống thư viện công cộng trên địa bàn tổ chức các hoạt động kỷ niệm và thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh gắn với nhiệm vụ thường xuyên của đơn vị.

Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh - Ảnh 1.

Trưng bày sách 50 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh của Thư viện Hà Nội

Theo đó, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị thư viện công cộng các cấp tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền theo các nội dung sau: Quán triệt và khẳng định giá trị tư tưởng, chính trị, văn hóa trong Di chúc, qua đó tiếp tục nâng cao nhận thức và khẳng định giá trị trường tồn của Di chúc; tuyên truyền về cuộc đời, sự nghiệp cách mạng, tấm gương đạo đức của Người kết hợp với tuyên truyền đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; những thành tựu vẻ vang của Cách mạng Việt Nam và địa phương qua 50 năm thực hiện Di chúc, tiếp tục thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Căn cứ tình hình và điều kiện cụ thể, thư viện công cộng các cấp ở địa phương chủ động và phối hợp với cơ quan, đơn vị trên địa bàn tổ chức trưng bày, triển lãm sách, báo, tư liệu, tọa đàm, thi tìm hiểu, tuyên truyền giới thiệu sách, nói chuyện chuyên đề về Chủ tịch Hồ Chí Minh và Di chúc của Người.

Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh - Ảnh 2.

Bạn đọc tham quan khu vực trưng bày sách 50 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minhcủa Thư viện Hà Nội

Đây là hoạt động được đưa vào nội dung trong báo cáo công tác cuối năm gửi về Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.


Phương Linh

Bộ văn hóa, thể thao và du lịch
×