Tin tức và Sự kiện

Cỡ chữ
A A
Từ viết tắt Đọc bài viết
× Đọc bài viết Tạm dừng Đọc tiếp Dừng đọc Đang tải...
Vui lòng chờ giây lát
× Bài viết không có file audio
Tương phản

Tiếp tục khẳng định sức sống trường tồn của tư tưởng Hồ Chí Minh

19/04/2020 | 08:46

Ban Tuyên Giáo Tỉnh uỷ Quảng Ninh đã có hướng dẫn Tuyên truyền kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2020).

Các hoạt động tuyên truyền nhằm giúp cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân nhận thức đầy đủ, sâu sắc về công lao và cống hiến vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam; thể hiện sự tôn kính và lòng biết ơn vô hạn với Người; khắc sâu và quyết tâm thực hiện có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, xây dựng nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, vững bước đi lên Chủ nghĩa xã hội.

Thông qua các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm, góp phần củng cố và bồi đắp bản lĩnh chính trị, niềm tin của nhân dân với Đảng; cổ vũ phong trào thi đua yêu nước, quyết tâm thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, Nghị quyết Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng và tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Khẳng định sức sống trường tồn của tư tưởng Hồ Chí Minh - Ảnh 1.

Ảnh minh hoạ/ Nguồn: Sở VHTT Quảng Ninh

Cụ thể, tỉnh sẽ tập trung tuyên truyền về cuộc đời, sự nghiệp và những cống hiến vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc Việt Nam, với phong trào cộng sản và công nhân quốc tế; Thể hiện lòng thành kính tưởng nhớ và tri ân sâu sắc của Nhân dân Việt Nam, tình cảm và sự kính trọng của nhân dân các nước trên thế giới đối với Người; Khẳng định sức sống trường tồn của tư tưởng Hồ Chí Minh, phân tích, làm rõ sự vận dụng và phát triển sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh trong sự nghiệp đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế, đấu tranh, phản bác những thông tin, luận điệu, quan điểm sai trái, xuyên tạc về thân thế, sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, phủ nhận giá trị to lớn của tư tưởng Hồ Chí Minh; Tuyên truyền những mô hình hay, cách làm sáng tạo, những tập thể, cá nhân điển hình trong thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh", việc triển khai thực hiện chuyên đề năm 2020 "Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh", đề xuất nội dung và giải pháp mới góp phần vận dụng đúng đắn, sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh trong sự nghiệp đổi mới và hội nhập quốc tế của đất nước; Tuyên truyền các hoạt động kỷ niệm sự kiện diễn ra ở các cấp, ngành, đoàn thể từ Trung ương tới tỉnh và cơ sở, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo và những nơi có Khu di tích, Nhà lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, góp phần phản ánh không khí phấn khởi, sự tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và con đường cách mạng Việt Nam.

Ngoài các hoạt động nêu trên, tùy theo tình hình cụ thể có thể lựa chọn các hình thức tuyên truyền kỷ niệm như: phát động phong trào thi đua; tổ chức thi tìm hiểu về cuộc đời, sự nghiệp, tư tưởng Chủ tịch Hồ Chí Minh; tổ chức các hoạt động văn hóa - thể thao, chiếu phim về Chủ tịch Hồ Chí Minh…

Hằng Đinh

Bộ văn hóa, thể thao và du lịch
×