Tin tức và Sự kiện

Cỡ chữ
A A
Từ viết tắt Đọc bài viết
× Đọc bài viết Tạm dừng Đọc tiếp Dừng đọc Đang tải...
Vui lòng chờ giây lát
× Bài viết không có file audio
Tương phản

Thúc đẩy chuyển đổi số gắn với sản phẩm OCOP trong phát triển du lịch

26/04/2021 | 08:02

Ngày 24/4, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch đã phối hợp cùng với Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các bộ: Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức Hội thảo “Thúc đẩy chuyển đổi số và khai thác quyền sở hữu trí tuệ trong phát triển du lịch gắn với sản phẩm OCOP”.

Đây là sự kiện nằm trong Chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2021 của Đoàn Khối các cơ quan Trung ương năm 2021; Chương trình công tác Đoàn và Phong trào Thanh niên năm 2021 các Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Hoạt động là công trình thanh niên nhằm hướng đến chào mừng ngày Sở hữu trí tuệ thế giới 26/4; Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước 30/4/1975 - 30/4/2021; Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam 18/5.

Thúc đẩy chuyển đổi số gắn với sản phẩm OCOP trong phát triển du lịch - Ảnh 1.

Toàn cảnh buổi hội thảo

Hội thảo "Thúc đẩy chuyển đổi số và khai thác quyền sở hữu trí tuệ trong phát triển du lịch gắn với sản phẩm OCOP" nhằm tạo lập diễn đàn để đoàn viên, thanh niên tiếp cận, khai thác các quyền sở hữu trí tuệ trong sản xuất, kinh doanh và việc phát triển du lịch gắn với chương trình mỗi xã một sản phẩm theo quyết định số 490/QĐ-TTg ngày 07/05/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) và Quyết định số 1068/QĐ-TTg ngày 22/08/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược về sở hữu trí tuệ đến năm 2030. 

Bên cạnh đó, Hội thảo quy tụ, kết nối, thúc đẩy, phát huy vai trò đoàn viên, thanh niên thực hiện Chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 theo quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 03/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ trong các lĩnh vực khoa học công nghệ, thông tin truyền thông, văn hóa, thể thao và du lịch, nông nghiệp và phát triển nông thôn cũng như một số địa phương. 

Thúc đẩy chuyển đổi số gắn với sản phẩm OCOP trong phát triển du lịch - Ảnh 2.

Đại diện Đoàn Thanh niên các Bộ ký kết bản ghi nhớ hợp tác

Mặt khác, chương trình là hoạt động nhằm thúc đẩy sự hợp tác, gắn kết trong phát triển công tác Đoàn và phong trào thanh niên giữa 4 Bộ: Khoa học và Công nghệ; Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Thông tin và Truyền thông và Đoàn Thanh niên 03 địa phương: Vĩnh Phúc, Bắc Giang, Quảng Ninh. 

Đây là hoạt động thể hiện tinh thần xung kích của đoàn viên, thanh niên trong công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cộng đồng về chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo, văn hóa sở hữu trí tuệ, qua đó tham gia thúc đẩy phát triển du lịch gắn với các sản phẩm đặc thù của địa phương, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Khoá XI, nhiệm kỳ 2017 - 2022 và Nghị quyết của Đại hội Đảng các cấp. 

Chương trình Hội thảo tập trung chia sẻ và thảo luận về 05 nhóm nội dung chính: (1) Phát triển sản phẩm OCOP gắn với vai trò của sở hữu trí tuệ và thúc đẩy chuyển đổi số; (2) Thực trạng chuyển đổi số trong du lịch; (3) Quyền sở hữu trí tuệ - Công cụ gắn kết sản phẩm OCOP và du lịch; (4) Chuyển đổi số cấp xã với mục tiấu thu hẹp khoảng cách số giữa khu vực nông thôn và thành thị; (5) Câu chuyện chuyển đổi số tại doanh nghiệp cụ thể.

Đăng Huy

Bộ văn hóa, thể thao và du lịch
×