Tin tức và Sự kiện

Cỡ chữ
A A
Từ viết tắt Đọc bài viết
× Đọc bài viết Tạm dừng Đọc tiếp Dừng đọc Đang tải...
Vui lòng chờ giây lát
× Bài viết không có file audio
Tương phản

Thứ trưởng Trịnh Thị Thủy làm việc với Ban soạn thảo, Tổ biên tập xây dựng Đề án "Xây dựng cơ sở dữ liệu về gia đình đến năm 2025"

29/11/2019 | 22:49

Chiều 29/11, tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ VHTTDL Trịnh Thị Thủy đã có buổi làm việc với Ban soạn thảo, Tổ biên tập xây dựng Đề án "Xây dựng cơ sở dữ liệu về gia đình đến năm 2025".

Ban soạn thảo đưa ra những góp ý thiết thực để xây dựng Đề án "Xây dựng cơ sở dữ liệu về gia đình đến năm 2025" - Ảnh 1.

Toàn cảnh buổi làm việc

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) đã ban hành Quyết định số 2778/QĐ- BVHTTDL ngày 09 tháng 8 năm 2019 về việc Xây dựng “Đề án xây dựng cơ sở dữ liệu về gia đình đến năm 2025”.

Đề án Xây dựng cơ sở dữ liệu về gia đình đến năm 2025 với mục tiêu tổng quát: Xây dựng cơ sở dữ liệu về gia đình trên phạm vi toàn quốc theo hướng hình thành hệ thống dữ liệu quốc gia về gia đình với sự quản lý tập trung của Bộ VHTTDL, có sự phối hợp với các Bộ, ngành và sự phân cấp, phân quyền hợp lý cho UBND các cấp trên cơ sở ứng dụng công nghệ thông tin trong thu thập, quản lý, chia sẻ và sử dụng dữ liệu về gia đình, nhằm đáp ứng yêu cầu quản lý, hoạch định chính sách liên quan đến gia đình của Chính phủ, bộ, ngành và địa phương.

Đề án ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện thu thập thông tin, lưu trữ thông tin và báo cáo kết quả phân tích thông tin; Đề án được tích hợp và là một bộ phận cấu thành có tính độc lập với đề án cơ sở dữ liệu dân cư; Các giải pháp, đề xuất từ Đề án phải có tính khả thi, có sự phân công nhiệm vụ chủ trì, phối hợp rõ ràng từ Trung ương đến địa phương.

Tại buổi làm việc bà Trần Tuyết Ánh – Vụ trưởng Vụ Gia đình Bộ VHTTDL đã trình bày những mục tiêu cụ thể với 3 giai đoạn: Giai đoạn 1 từ năm 2020 đến năm 2030: Xây dựng bộ chỉ số về gia đình, các biểu mẫu thu thập thông tin, tài liệu; Xây dựng phần mềm chuyên ngành về cơ sở dữ liệu gia đình… Giai đoạn 2 từ năm 2023 đến năm 2025: Triển khai thí điểm phần mềm và bộ chỉ số về gia đình, biểu mẫu thu thập thông tin về gia đình; Chuẩn hóa cơ chế chia sẻ thông tin về gia đình giữa Bộ VHTTDL với các bộ, ngành và cơ quan trung ương của các tổ chức chính trị - xã hội… Giai đoạn 3 từ năm 2026 trở đi: Phần mềm và bộ chỉ số về gia đình được triển khai đồng bộ, liên thông. Đi kèm với các giai đoạn là những nhiệm vụ cụ thể.

Ban soạn thảo và Tổ biên tập xây dựng Đề án tại buổi làm việc đã đưa ra những góp ý thiết thực, cụ thể cho Đề án.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, Thứ trưởng Trịnh Thị Thủy ghi nhận những ý kiến đóng góp của các thành viên Ban soạn thảo và Tổ biên tập. Các ý kiến này sẽ là cơ sở nhằm hoàn thiện Đề án để trình Chính phủ đúng thời hạn.

Hà Anh

Bộ văn hóa, thể thao và du lịch
×