Tin tức và Sự kiện

Cỡ chữ
A A
Từ viết tắt Đọc bài viết
× Đọc bài viết Tạm dừng Đọc tiếp Dừng đọc Đang tải...
Vui lòng chờ giây lát
× Bài viết không có file audio
Tương phản

Thứ trưởng Huỳnh Vĩnh Ái tham gia Ủy ban Quốc gia APEC 2017

20/07/2015 | 08:41

Thứ trưởng Huỳnh Vĩnh Ái tham gia Ủy ban Quốc gia APEC 2017

Ủy ban Quốc gia APEC 2017 do Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao -Phạm Bình Minh làm Chủ tịch; 02 Phó Chủ tịch là Thứ trưởng Bộ Ngoại giao - Bùi Thanh Sơn (đồng thời là Chủ tịch SOM) và Thứ trưởng Bộ Công Thương -Nguyễn Cẩm Tú.

Thành viên Ủy ban Quốc gia gồm: Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước - Chu Văn Yêm; Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ - Nguyễn Xuân Thành; Thứ trưởng Bộ Công an - Tô Lâm; Thứ trưởng Bộ Ngoại giao - Vũ Hồng Nam; Thứ trưởng Bộ Quốc phòng - Nguyễn Chí Vịnh; Thứ trưởng Bộ Tài chính - Trương Chí Trung; Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư - Nguyễn Thế Phương; Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông - Nguyễn Thành Hưng; Thứ trưởng Bộ VHTTDL - Huỳnh Vĩnh Ái; Thứ trưởng Bộ Y tế - Lê Quang Cường; Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Lê Quốc Doanh; Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội - Doãn Mậu Diệp; Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường - Trần Hồng Hà; Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ - Trần Quốc Khánh; Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải - Nguyễn Ngọc Đông; Thứ trưởng Bộ Xây dựng - Lê Quang Hùng; Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo - Bùi Văn Ga; Phó Trưởng ban Ban Tuyên giáo Trung ương - Bùi Thế Đức; Phó Tổng Thanh tra Chính phủ - Ngô Văn Khánh; Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam - Vũ Tiến Lộc; Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng - Huỳnh Đức Thơ; Phó Chủ tịch thường trực UBND thành phố Hà Nội - Vũ Hồng Khanh; Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh - Lê Thanh Liêm.
Căn cứ thực tế và xét yêu cầu của tính chất công việc, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia APEC 2017 xem xét, quyết định việc bổ sung, điều chỉnh thành viên là lãnh đạo các cơ quan, địa phương liên quan.

Ủy ban Quốc gia APEC 2017 có nhiệm vụ chỉ đạo, điều hòa, đôn đốc và phối hợp việc chuẩn bị và tổ chức các hoạt động của Diễn đàn APEC tại Việt Nam trong năm 2017 và trong quá trình chuẩn bị của các cơ quan, địa phương liên quan.

Ủy ban Quốc gia APEC 2017 bao gồm 5 Tiểu ban: Tiểu ban Nội dung; Tiểu ban Vật chất và Hậu cần; Tiểu ban An ninh và Y tế; Tiểu ban Tuyên truyền và Văn hóa; Tiểu ban Lễ tân.

CTTĐT

Bộ văn hóa, thể thao và du lịch
×