Tin tức và Sự kiện

Cỡ chữ
A A
Từ viết tắt Đọc bài viết
× Đọc bài viết Tạm dừng Đọc tiếp Dừng đọc Đang tải...
Vui lòng chờ giây lát
× Bài viết không có file audio
Tương phản

Thống nhất lập báo cáo KTKT tu bổ, tôn tạo di tích đình Quán Giá

06/11/2018 | 17:30

Bộ VHTTDL đã có văn bản số 4826/BVHTTDL-DSVH gửi UBND thành phố Hà Nội về việc lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật tu bổ, tôn tạo di tích đình Quán Giá, xã Yên Sở, huyện Hoài Đức.

Tòa Thượng điện đình Quán Giá. Nguồn: ĐCSVN

Theo đó, Bộ VHTTDL thống nhất với đề nghị của UBND thành phố Hà Nội về việc lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật tu bổ, tôn tạo di tích đình Quán Giá, gồm các hạng mục: Hữu mạc, nhà Thủ từ, nhà Tạo soạn để bảo tồn và phát huy giá trị bằng nguồn kinh phí của địa phương.

Bộ VHTTDL đề nghị UBND thành phố Hà Nội chỉ đạo cơ quan chức năng lựa chọn đơn vị tư vấn thiết kế có đủ điều kiện, năng lực hành nghề bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích để lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật tu bổ, tôn tạo di tích đình Quán Giá gồm các hạng mục nêu trên theo quy định tại Nghị định số 70/2012/NĐ-CP ngày 18/9/2012 của Chính phủ, gửi Bộ VHTTDl thẩm định./.

Thanh Thủy

Bộ văn hóa, thể thao và du lịch
×