Tin tức và Sự kiện

Cỡ chữ
A A
Từ viết tắt Đọc bài viết
× Đọc bài viết Tạm dừng Đọc tiếp Dừng đọc Đang tải...
Vui lòng chờ giây lát
× Bài viết không có file audio
Tương phản

Thống nhất lập Báo cáo Kinh tế - kỹ thuật tôn tạo di tích Địa điểm lưu niệm vành đai diệt Mỹ - Trảng Lớn

14/09/2018 | 08:43

Bộ VHTTDL đã có Công văn số 4044/BVHTTDL-DSVH gửi UBND tỉnh Tây Ninh về việc lập Báo cáo Kinh tế- kỹ thuật tôn tạo di tích Địa điểm lưu niệm vành đai diệt Mỹ - Trảng Lớn, huyện Châu Thành.

Theo đó, Bộ VHTTDL thống nhất với đề nghị của UBND tỉnh Tây Ninh về việc lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật tôn tạo di tích Địa điểm lưu niệm vành đai diệt Mỹ - Trảng Lớn để bảo tồn và phát huy giá trị di tích bằng nguồn ngân sách của địa phương.

Căn cứ khả năng của ngân sách nhà nước và phương án phát huy giá trị di tích sau này, Bộ VHTTDL đề nghị UBND tỉnh Tây Ninh cân nhắc nghiên cứu việc xây dựng một biểu tượng chiến thắng thay cho việc làm tượng đài; trồng cây xanh thay cho hàng rào cứng bằng sắt; Nhà đón tiếp cần có quy mô thích hợp; Không làm chòi nghỉ mát.

Bộ VHTTDL đề nghị UBND tỉnh Tây Ninh chỉ đạo cơ quan chức năng lựa chọn đơn vị tư vấn thiết kế có đủ điều kiện, năng lực hành nghề bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh để lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật tôn tạo di tích Địa điểm lưu niệm vành đai diệt Mỹ - Trảng Lớn theo quy định tại Nghị định số 70/2012/NĐ-CP ngày 18/9/2012 của Chính phủ quy định thẩm quyền, trình tự, thủ tục lập, phê duyệt quy hoạch, dự án bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh gửi Bộ thẩm định./.

Thanh Thủy

Bộ văn hóa, thể thao và du lịch
×