Tin tức và Sự kiện

Cỡ chữ
A A
Từ viết tắt Đọc bài viết
× Đọc bài viết Tạm dừng Đọc tiếp Dừng đọc Đang tải...
Vui lòng chờ giây lát
× Bài viết không có file audio
Tương phản

Thông báo Thi nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp, viên chức hành chính, giáo dục năm 2020

16/10/2020 | 18:46

Hội đồng thi nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức hành chính, giáo dục năm 2020 (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) thông báo tới các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ có thí sinh dự thi nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức hành chính năm 2020.

Chi tiết các thông tin cụ thể như sau: 

1.Danh mục tài liệu ôn tập Kỳ thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức lên Giảng viên hạng II năm 2020 trong các trường đại học

2.Danh mục tài liệu ôn tập Kỳ thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức lên Giảng viên giáo dục nghề nghiệp hạng II trong các trường cao đẳng; Giáo viên giáo dục nghề nghiệp hạng II trong các trường trung cấp

3.Mục lục tài liệu tham khảo phục vụ ôn tập kỳ thi thăng hạng chuyên viên chính, kế toán viên chính, chuyên viên, kế toán viên (dành cho viên chức)

4.Danh mục tài liệu tham khảo phục vụ ôn tập kỳ thi nâng ngạch chuyên viên chính, kế toán viên chính, chuyên viên, kế toán viên (dành cho công chức)

5.Danh sách viên chức đủ tiêu chuẩn, điều kiện đăng ký dự thi thăng hạng từ ngạch chuyên viên lên ngạch chuyên viên chính năm 2020

6.Danh sách công chức có đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự thi nâng ngạch chuyên viên lên ngạch chuyên viên chính năm 2020

7.Danh sách công chức đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự thi nâng ngạch công chức kế toán viên lên kế toán viên chính năm 2020

8.Danh sách viên chức có đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự thi thăng hạng chuyên viên lên ngạch chuyên viên chính năm 2020

9.Danh sách viên chức đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự thi thăng hạng kế toán viên lên kế toán viên chính năm 2020

10.Danh sách viên chức đủ tiêu chuẩn, điều kiện đăng ký dự thi thăng hạng từ ngạch nhân viên, cán sự lên ngạch chuyên viên năm 2020

11.Danh sách viên chức có đủ các điều kiện, tiêu chuẩn dự thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp từ giảng viên (hạng III) lên giảng viên chính (hạng II) trong các trường đại học năm 2020

12.Danh sách viên chức đủ tiêu chuẩn, điều kiện đăng ký dự thi thăng hạng từ ngạch kế toán viên trung cấp lên ngạch kế toán viên năm 2020

13.Danh sách viên chức có đủ các tiêu chuẩn, điều kiện dự thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp từ giảng viên giáo dục nghề nghiệp lỹ thuyết, thực hành (hạng III) lên giảng viên giáo dục nghề nghiệp chính (hạng II) năm 2020

14.Danh sách viên chức có đủ các tiêu chuẩn, điều kiện dự thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp từ giáo viên giáo dục nghề nghiệp (hạng III) lên giáo viên giáo dục nghề nghiệp chính (hạng II) năm 2020

15.Danh sách công chức đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự thi nâng ngạch chuyên viên lên ngạch chuyên viên chính năm 2020

16.Danh sách công chức đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự thi nâng ngạch từ cán sự, nhân viên lên chuyên viên năm 2020

17.Danh sách công chức đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự thi nâng ngạch kế toán viên lên kế toán viên chính năm 2020

18.Danh sách viên chức đủ điều kiện, tiêu chuẩn, dự thi thăng hạng từ ngạch kế toán viên lên ngạch kế toán viên chính năm 2020

19.Danh sách công chức đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự thi nâng ngạch cán sự, nhân viên lên chuyên viên năm 2020

20.Lịch tổ chức thi vòng 1 Nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức Chuyên viên chính, Kế toán viên chính, Chuyên viên, Kế toán viên

Bộ văn hóa, thể thao và du lịch
×