Tin tức và Sự kiện

Cỡ chữ
A A
Từ viết tắt Đọc bài viết
× Đọc bài viết Tạm dừng Đọc tiếp Dừng đọc Đang tải...
Vui lòng chờ giây lát
× Bài viết không có file audio
Tương phản

Thành viên Chính phủ chuẩn bị nội dung báo cáo kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa XIII

27/04/2012 | 07:55

(VP) - Bộ trưởng Bộ VHTTDL chuẩn bị, trình: Dự án Luật Thư viện; phối hợp chuẩn bị Báo cáo giải trình, tiếp thu và dự thảo Luật Quảng cáo tại kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XIII khai mạc vào ngày 21/5 tới.

Đây là phân công của Thủ tướng Chính phủ tại Văn bản số 2856/VPCP-TH ngày 25/4/2012. Theo đó, Thủ tướng Chính phủ cũng phân công Bộ trưởng một số Bộ, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Văn phòng Chính phủ chuẩn bị một số báo cáo, tờ trình, dự thảo Luật dự kiến sẽ được trình bày và xem xét tại kỳ họp.

Cụ thể, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư chuẩn bị, trình: Báo cáo đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2011 và tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội những tháng đầu năm 2012; Tờ trình của Chính phủ về Đề án tổng thể tái cơ cấu nền kinh tế; Tờ trình của Chính phủ về việc bổ sung 4 dự án vào Danh mục các dự án, công trình được phân bổ vốn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2011-2015, 5 dự án thành phần thuộc tuyến đường ben biển Ninh Thuận và 4 tiểu dự án do Bộ Giao thông vận tải quản lý...

Bộ trưởng Bộ Tài chính chuẩn bị, trình: Báo cáo đánh giá bổ sung kết quả thực hiện ngân sách nhà nước năm 2011; tình hình thực hiện kế hoạch ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2012; Tờ trình của Chính phủ đề nghị Quốc hội phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2010; Dự án Luật Dự trữ quốc gia; Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế; phối hợp chuẩn bị báo cáo giải trình, tiếp thu và dự thảo Luật Giá.

Văn phòng Chính phủ chuẩn bị Báo cáo đánh giá bổ sung của Chính phủ về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2011; tình hình triển khai thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2012. Báo cáo này sẽ do Lãnh đạo Chính phủ trình bày tại phiên khai mạc.

Bộ trưởng Bộ Tư pháp được giao nhiệm vụ chuẩn bị, trình: Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Luật sư; Tờ trình của Chính phủ về dự kiến Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội năm 2013. Đồng thời phối hợp chuẩn bị Báo cáo giải trình, tiếp thu và dự thảo Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật; Báo cáo giải trình, tiếp thu và dự thảo Luật Giám định tư pháp...

Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực sẽ do Bộ trưởng Bộ Công Thương chuẩn bị, trình.

Bộ trưởng Bộ Ngoại giao phối hợp chuẩn bị Báo cáo giải trình, tiếp thu dự thảo Luật Biển Việt Nam.

Báo cáo giải trình, tiếp thu và dự thảo Luật Tài nguyên nước (sửa đổi) sẽ do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường phối hợp chuẩn bị.

Báo cáo về quản lý và sử dụng quỹ bảo hiểm xã hội năm 2011 theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội và Báo cáo về tình hình thực hiện luật bình đẳng giới năm 2011 theo quy định của luật bình đẳng giới sẽ do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chuẩn bị, trình...

Báo cáo giải trình, tiếp thu và dự thảo Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá được giao cho Bộ trưởng Bộ Y tế phối hợp chuẩn bị.

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp chuẩn bị báo cáo giải trình, tiếp thu và dự thảo Luật Giáo dục đại học.

Dự án Luật Xuất bản (sửa đổi) sẽ do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông chuẩn bị, trình.

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam phối hợp chuẩn bị: Báo cáo giải trình, tiếp thu và dự thảo Luật Phòng, chống rửa tiền; Báo cáo giải trình, tiếp thu và dự thảo Luật Bảo hiểm tiền gửi.

HCTC

Bộ văn hóa, thể thao và du lịch
×