Tin tức và Sự kiện

Cỡ chữ
A A
Từ viết tắt Đọc bài viết
× Đọc bài viết Tạm dừng Đọc tiếp Dừng đọc Đang tải...
Vui lòng chờ giây lát
× Bài viết không có file audio
Tương phản

Thành lập khoa Luật trường Đại học Văn hóa Hà Nội

20/10/2018 | 08:00

Trường Đại học Văn hóa Hà Nội vừa tổ chức Lễ công bố quyết định thành lập khoa Luật và sáp nhập các phòng ban.

PGS. TS. Phạm Thị Thu Hương - Hiệu trưởng Nhà trường trao Quyết định bổ nhiệm nhân sự khoa Luật. Ảnh: Đoàn Thắng

Theo đó, trong thời gian qua, Nhà trường đã rà soát, đánh giá, tổng kết các ngành, chuyên ngành đào tạo, phân tích điểm tốt, điểm hạn chế để đưa ra các giải pháp thúc đẩy sự phát triển chung, đẩy mạnh vận hành các chuyên ngành thuộc thế mạnh đào tạo của Nhà trường, xây dựng đề án tuyển sinh các ngành mới đáp ứng nhu cầu của xã hội... Trên cơ sở đó, Nhà trường tiến hành thành lập Khoa Luật, sáp nhập Khoa Nghệ thuật đại chúng và Khoa Quản lý văn hóa - nghệ thuật, sáp nhập Tạp chí Nghiên cứu văn hóa và Viện Văn hóa. Đây là một bước tiến tiếp theo trong quá trình kiện toàn bộ máy tổ chức, hướng tới sự tinh gọn, góp phần thực hiện hiệu quả các hoạt động, nhiệm vụ của Nhà trường.

Trước đó, Nhà trường cũng đã quyết định thành lập Phòng Đào tạo, Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế trên cơ sở sáp nhập Phòng Đào tạo, Phòng Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế, Phòng Quản lý đào tạo sau đại học; Phòng Công tác sinh viên sáp nhập với Ban Quản lý kí túc xá thành một đơn vị là Phòng Công tác sinh viên; Phòng Hành chính, Tổng hợp hình thành từ việc sáp nhập Phòng Tổ chức cán bộ, Phòng Hành chính, Quản trị và Phòng Tài vụ. Đến nay, các đơn vị chính thức hoàn thiện đội ngũ nhân sự với các quyết định bổ nhiệm lãnh đạo quản lý.

Như vậy, cơ cấu tổ chức của Trường Đại học Văn hóa Hà Nội về cơ bản đã được sắp xếp ổn định, tạo điều kiện thuận lợi trong việc nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động đúng với chức năng, nhiệm vụ được giao của các đơn vị, góp phần thúc đẩy sự phát triển của Nhà trường trong thời gian tới.

Đây cũng là sự kiện này đánh dấu quá trình kiện toàn việc sắp xếp tổ chức bộ máy theo tinh thần của Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban chấp hành Trung ương khóa XII về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả và và các Quyết định, chỉ đạo của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc sắp xếp, tổ chức lại các phòng chức năng trực thuộc các cơ sở giáo dục đại học thuộc Bộ.

Lan Anh (t/h) 

Bộ văn hóa, thể thao và du lịch
×