Tin tức và Sự kiện

Cỡ chữ
A A
Từ viết tắt Đọc bài viết
× Đọc bài viết Tạm dừng Đọc tiếp Dừng đọc Đang tải...
Vui lòng chờ giây lát
× Bài viết không có file audio
Tương phản

Thành lập Hội đồng cấp Nhà nước xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh về khoa học và công nghệ năm 2011

31/08/2011 | 10:43

(VP) - Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã ký Quyết định số 1486/QĐ-TTg thành lập Hội đồng cấp Nhà nước xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh và Giải thưởng Nhà nước về khoa học và công nghệ năm 2010.

Theo Quyết định, Hội đồng có nhiệm vụ giúp Thủ tướng Chính phủ lựa chọn những công trình, cụm công trình khoa học - công nghệ để đề nghị Chủ tịch nước tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh và Giải thưởng Nhà nước về khoa học - công nghệ.

Hội đồng cấp Nhà nước xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh và Giải thưởng Nhà nước về khoa học, công nghệ năm 2010 hoạt động theo nguyên tắc các phiên họp xét tặng giải thưởng của Hội đồng phải có ít nhất 3/4 số thành viên Hội đồng tham dự, trong đó có Chủ tịch hoặc Phó chủ tịch Hội đồng. Đồng thời, những công trình được đề nghị xét tặng giải thưởng phải được ít nhất 3/4 tổng số thành viên Hội đồng bỏ phiếu đồng ý. Thành viên Hội đồng không tham gia thảo luận và bỏ phiếu đánh giá đối với công trình mà mình là tác giả, đồng tác giả hoặc có quyền lợi, lợi ích liên quan hoặc có lý do khác ảnh hưởng đến tính khách quan của việc xét thưởng.

Hội đồng căn cứ kết luận, kiến nghị của các Hội đồng chuyên ngành và đối chiếu với các tiêu chuẩn của mỗi loại giải thưởng, tiến hành thảo luận, bỏ phiếu kín đối với từng công trình, lập danh sách các công trình đề nghị tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh và Giải thưởng Nhà nước về khoa học công nghệ năm 2010 theo từng lĩnh vực.

Hội đồng cấp Nhà nước xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh và Giải thưởng Nhà nước về khoa học và công nghệ năm 2011 do đồng chí Nguyễn Quân – Bộ trưởng, Bộ Khoa học và Công nghệ làm Chủ tịch Hội đồng; 2 Phó Chủ tịch Hội đồng là Giáo sư, Tiến sỹ khoa học Đỗ Trung Tá – Chủ tịch Hội đồng Chính sách KHCN Quốc gia; Giáo sư, Tiến sĩ Vũ Minh Giang – Phó Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội. Bên cạnh đó, Hội đồng còn có 18 Ủy viên là lãnh đạo các Bộ: Quốc phòng, Tài nguyên và Môi trường, Giáo dục và Đào tạo, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và lãnh đạo một số Viện, Học viện, các nhà khoa học.

Hội đồng có Tổ giúp việc do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quyết định thành lập. Hội đồng tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ được giao.

HCTC

Bộ văn hóa, thể thao và du lịch
×