Tin tức và Sự kiện

Cỡ chữ
A A
Từ viết tắt Đọc bài viết
× Đọc bài viết Tạm dừng Đọc tiếp Dừng đọc Đang tải...
Vui lòng chờ giây lát
× Bài viết không có file audio
Tương phản

Thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương Đề án Chính sách tổng thể về tín ngưỡng, tôn giáo

09/04/2015 | 10:20

Ngày 02/4, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã ban hành Quyết định số 283-QĐ/TW về thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương Đề án Chính sách tổng thể về tín ngưỡng, tôn giáo ở nước ta. Thứ trưởng Bộ VHTTDL - Huỳnh Vĩnh Ái là Ủy viên Ban Chỉ đạo.

Theo Quyết định, Ban Chỉ đạo do Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ - Nguyễn Xuân Phúc chỉ đạo chung; Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nội Vụ - Nguyễn Thái Bình là Trưởng Ban Chỉ đạo.

03 Phó trưởng Ban Chỉ đạo gồm: Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Trưởng Ban Tôn giáo Chính phủ - Phạm Dũng (Phó trưởng ban thường trực); Ủy viên Đảng đoàn, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam - Lê Bá Trình; Phó trưởng Ban Dân vận Trung ương - Nguyễn Lam.

08 Ủy viên Ban Chỉ đạo gồm đại diện Văn phòng Trung ương Đảng, Văn phòng Chính phủ, Bộ Công an, Bộ VHTTDL, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Ngoại giao, Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính, Ban Tôn giáo Chính phủ.

Ban Chỉ đạo Trung ương có nhiệm vụ tổ chức chỉ đạo triển khai Đề án Chính sách tổng thể về tín ngưỡng, tôn giáo ở nước ta, báo cáo Bộ Chính trị vào Quý III-2015. Ban Chỉ đạo Trung ương thành lập Tổ Biên tập giúp việc, được sử dụng con dấu của Ban Cán sự Đảng Bộ Nội vụ để giải quyết công việc và tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ, Ban Cán sự Đảng Bộ Nội vụ (nòng cốt là Ban Tôn giáo Chính phủ) là cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo Trung ương.

CTTĐT

Bộ văn hóa, thể thao và du lịch
×