Tin tức và Sự kiện

Cỡ chữ
A A
Từ viết tắt Đọc bài viết
× Đọc bài viết Tạm dừng Đọc tiếp Dừng đọc Đang tải...
Vui lòng chờ giây lát
× Bài viết không có file audio
Tương phản

Thanh Hóa: Tập trung triển khai các nhiệm vụ trọng tâm toàn ngành văn hóa, thể thao và du lịch năm 2019

06/02/2019 | 15:44

Năm 2018, ngành văn hóa, thể thao và du lịch tỉnh Thanh Hóa tích cực triển khai các nhiệm vụ có trọng tâm, trọng điểm và đạt được những kết quả toàn diện, xuất sắc trên tất cả các lĩnh vực Văn hóa, Thể thao, Du lịch và Gia đình.

Báo cáo của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho thấy, trong lĩnh vực văn hóa đã đạt được kết quả quan trọng ở mọi mặt. Cụ thể, về công tác bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa: phối hợp triển khai thực hiện khai quật khảo cổ tại di tích Lăng Miếu Triệu Tường (huyện Hà Trung); thực hiện kế hoạch khai quật khảo cổ nghiên cứu cấu trúc và kỹ thuật xây dựng tường thành di sản thế giới Thành Nhà Hồ, huyện Vĩnh Lộc; thực hiện cam kết chiến lược bảo vệ quản lý Di sản thế giới Thành Nhà Hồ với UNESCO; tổ chức trao bằng xếp hạng 01 di tích cấp quốc gia, 10 di tích cấp tỉnh, 05 di tích cấp đổi bằng xếp hạng năm 2017 (tính đến nay, Thanh Hóa đã có 833 di tích được xếp hạng trong đó có 01 di sản thế giới, 04 di tích quốc gia đặc biệt, 141 di tích quốc gia, 687 di tích cấp tỉnh).

Thanh Hóa: Tập trung triển khai các nhiệm vụ trọng tâm toàn ngành văn hóa, thể thao và du lịch năm 2019 - Ảnh 1.

Thực hiện cam kết chiến lược bảo vệ quản lý Di sản thế giới Thành Nhà Hồ với UNESCO. Nguồn: culturemagazin.com

Công tác xây dựng đời sống văn hóa cơ sở và phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" được chú trọng. Năm 2018, toàn tỉnh có 70 làng, thôn, bản, tổ dân phố đăng ký xây dựng văn hóa; 160 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đăng ký xây dựng đạt chuẩn văn hóa; 22 xã đăng ký xây dựng xã đạt chuẩn văn hóa NTM; 2 phường, thị trấn đăng ký xây dựng đạt chuẩn văn minh đô thị, đạt 100% kế hoạch năm. Các địa phương thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội; xây dựng lối sống và môi trường văn hóa lành mạnh, tiến bộ; tham gia nhiều hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ quần chúng tại các địa phương trên cả nước.

Bên cạnh đó, các hoạt động khác như: biểu diễn nghệ thuật, chiếu phim; hoạt động thư viện, bảo tàng, nghiên cứu biên soạn lịch sử; hoạt động mỹ thuật, nhiếp ảnh và triển lãm; hoạt động bảo vệ bản quyền tác giả và quyền liên quan cũng đạt được những kết quả đáng ghi nhận.

Thanh Hóa: Tập trung triển khai các nhiệm vụ trọng tâm toàn ngành văn hóa, thể thao và du lịch năm 2019 - Ảnh 2.

Tổ chức thành công Lễ hội Lam Kinh 2018. Nguồn: Báo Thanh Hóa

Trong lĩnh vực thể dục thể thao: Tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại"; Triển khai thực hiện có hiệu quả kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Kế hoạch, kết luận, quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh hoàn thành mục tiêu nhiệm vụ kiện toàn hệ thống thể thao thành tích cao của tỉnh. Kết quả, năm 2018, tại Đại hội TDTT toàn quốc lần thứ VIII, đoàn VĐV Thanh Hóa giành được 201 huy chương các loại, được Bộ VHTTDL tặng cờ đơn vị đạt thành tích xuất sắc; Thể thao thành tích cao và thể thao chuyên nghiệp Thanh Hóa tham gia thi đấu 93 giải, đạt 701 huy chương…

Lĩnh vực du lịch đạt kết quả cao, năm 2018 đón 8.250.000 lượt khách, tăng 15,3% so với cùng kỳ, đạt 100,6% kế hoạch năm 2018; phục vụ 15.020.000 ngày khách, tăng 119,8% so với cùng kỳ, đạt 100,1% kế hoạch năm 2018. Tổng thu du lịch ước đạt 10.625 tỷ đồng, tăng 132,8% so với cùng kỳ.

Lĩnh vực gia đình có nhiều chuyển biến tiến bộ. Hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình tại các địa phương trong tỉnh có nhiều chuyển biến đáng kể đáp ứng nhu cầu của nhân dân ngày một tốt hơn. Công tác thanh tra, kiểm tra xử lý vi phạm được tăng cường, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động quản lý nhà nước của ngành trên các lĩnh vực được giao. Toàn ngành hoàn thành tốt chỉ tiêu kế hoạch Nhà nước và nhiệm vụ trên các lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch, gia đình góp phần đẩy mạnh phát triển KT - XH, ổn định QP - AN, nâng cao đời sống tinh thần, mức hưởng thụ văn hóa cho nhân dân.

Phát huy những kết quả đạt được, ngành VHTTDL tỉnh Thanh Hóa đã đề ra các nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm năm 2019 gồm: Bám sát sự chỉ đạo của Bộ VHTTDL và của tỉnh, tổ chức tuyên truyền có hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước; Nghị quyết đại hội Đảng các cấp; Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội; kỷ niệm các ngày lễ, tết, các sự kiện trọng đại của đất nước, của tỉnh đến các tầng lớp nhân dân trong tỉnh.

Đẩy mạnh triển khai thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước và phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa", gắn với xây dựng nông thôn mới tại các địa phương; bảo tồn và phát huy các giá trị di sản văn hóa gắn với phát triển du lịch.

Quy hoạch tổng thể di tích quốc gia đặc biệt Hang Con Moong, huyện Thạch Thành; lựa chọn di sản tiêu biểu để lập hồ sơ khoa học đề nghị đưa vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia; báo cáo nghiên cứu tiền khả thi các dự án đầu tư thuộc Nhóm dự án số 3 "Tu bổ, bảo tồn, tôn tạo di tích vùng lõi, trưng bày khảo cổ trong thành, phục hồi Đông Thái Miếu, Tây Thái Miếu" di sản văn hóa thế giới Thành Nhà Hồ .

Tham mưu tổ chức tốt các sự kiện, lễ hội trong năm 2019, trọng tâm là các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch Mừng Đảng, Mừng Xuân Kỷ Hợi 2019.

Tiếp tục đẩy mạnh triển khai thực hiện Nghị quyết số 16/NQ-CP của Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, tạo bước phát triển mạnh về thể dục thể thao đến năm 2020; Đề án phát triển thể dục, thể thao tỉnh Thanh Hóa trở thành trung tâm mạnh hàng đầu của cả nước vào năm 2020, định hướng đến năm 2025.

Tập trung nguồn lực triển khai thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW của Bộ Chính trị và kế hoạch hành động của tỉnh thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn; triển khai các nhiệm vụ phát triển du lịch năm 2019 thuộc chương trình phát triển du lịch tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2016 – 2020; huy động nguồn lực phát triển sản phẩm du lịch biển, du lịch văn hóa tâm linh, du lịch cộng đồng, đẩy mạnh kết nối xây dựng điểm đến du lịch hấp dẫn.

Thanh Hóa: Tập trung triển khai các nhiệm vụ trọng tâm toàn ngành văn hóa, thể thao và du lịch năm 2019 - Ảnh 3.

Du lịch Thanh Hóa năm 2018 đạt nhiều kết quả cao. Nguồn: dulich24h.com.vn

Tiếp tục triển khai hiệu quả kế hoạch thực hiện chiến lược phát triển gia đình tỉnh Thanh Hóa đến năm 2020, tầm nhìn 2030; tăng cường công tác đào tạo và nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ thực hiện công tác gia đình các cấp đến năm 2030; nhân rộng, duy trì hoạt động hiệu quả các mô hình câu lạc bộ gia đình bền vững, mô hình phòng, chống bạo lực gia đình tại cơ sở.

Có thể nói rằng, ngành văn hóa, thể thao và du lịch Thanh Hóa đã và đang khẳng định được vị trí cũng như tầm quan trọng đối với sự phát triển chung của nền kinh tế - xã hội tỉnh. Qua đó góp phần nâng cao đời sống tinh thần và mức hưởng thụ văn hóa của các dân tộc trong toàn tỉnh, hướng tới phát huy các giá trị truyền thống của con người Thanh Hóa đáp ứng yêu cầu CNH-HĐH và hội nhập quốc tế./.

Thanh Thủy

Bộ văn hóa, thể thao và du lịch
×