Tin tức và Sự kiện

Cỡ chữ
A A
Từ viết tắt Đọc bài viết
× Đọc bài viết Tạm dừng Đọc tiếp Dừng đọc Đang tải...
Vui lòng chờ giây lát
× Bài viết không có file audio
Tương phản

Thanh Hóa: Hướng dẫn trình tự, thủ tục, hồ sơ xét tặng danh hiệu “gia đình văn hoá”, “thôn, tổ dân phố văn hoá”, “xã, phường, thị trấn tiêu biểu”

17/04/2024 | 07:42

Sáng 15/4, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa tổ chức hội nghị hướng dẫn triển khai Nghị định số 86/2023/NĐ-CP của Chính phủ quy định về khung tiêu chuẩn và trình tự, thủ tục, hồ sơ xét tặng danh hiệu “gia đình văn hoá”, “thôn, tổ dân phố văn hoá”, “xã, phường, thị trấn tiêu biểu” (gọi tắt là Nghị định 86).

Hướng dẫn trình tự, thủ tục, hồ sơ xét tặng danh hiệu “gia đình văn hoá”, “thôn, tổ dân phố văn hoá”, “xã, phường, thị trấn tiêu biểu” - Ảnh 1.

Toàn cảnh hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu là công chức văn hoá các địa phương được hướng dẫn, phổ biến nội dung và cách thức tuyên truyền, phổ biến Nghị định số 86; một số nội dung về xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước của cộng đồng dân cư và thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang trên địa bàn tỉnh; các nội dung liên quan về danh hiệu thi đua quy định tại Luật Thi đua khen thưởng số 06/2022/QH15, ngày 15/6/2022.

Đồng thời, các đại biểu đã trao đổi, thảo luận, góp ý dự thảo Quy định chi tiết tiêu chuẩn xét tặng danh hiệu “gia đình văn hoá”, “thôn, tổ dân phố văn hoá”, “xã, phường, thị trấn tiêu biểu” của tỉnh Thanh Hoá.

Hội nghị nhằm cập nhật kịp thời những điểm mới của của Nghị định 86, Nghị định 61/2023/NĐ-CP, ngày 16/8/2023 của Chính phủ về xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước; tuyên truyền, phổ biến, giáo dục, chuẩn tiếp cận quy định, pháp luật cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức văn hóa các địa phương. Qua đó, nâng cao hiệu quả công tác xét tặng danh hiệu “gia đình văn hoá”, “thôn, tổ dân phố văn hoá”, “xã, phường, thị trấn tiêu biểu”; xây dựng quy ước, hương ước phù hợp với quy định pháp luật và tình hình thực tế tại các địa phương. Từ đó, đưa nội dung các nghị định, văn bản về công tác văn hóa đến gần với người dân, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động, xây dựng văn hóa cơ sở.


Theo Báo Thanh Hóa

Bộ văn hóa, thể thao và du lịch
×