Tin tức và Sự kiện

Cỡ chữ
A A
Từ viết tắt Đọc bài viết
× Đọc bài viết Tạm dừng Đọc tiếp Dừng đọc Đang tải...
Vui lòng chờ giây lát
× Bài viết không có file audio
Tương phản

Thanh Hóa: Đầu tư dự án hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu quản lý hoạt động du lịch

10/05/2018 | 09:01

UBND tỉnh Thanh Hóa đã ban hành Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư dự án hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu quản lý hoạt động du lịch.

Ảnh minh họa (Nguồn: Báo Thanh Hóa)

Mục tiêu của việc đầu tư nhằm xây dựng và cập nhật thường xuyên hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu các hoạt động du lịch nhằm phục vụ công tác quản lý nhà nước về du lịch, hỗ trợ doanh nghiệp du lịch kết nối, tuyên truyền giới thiệu sản phẩm và nâng cao chất lượng phục vụ; đồng thời tạo điều kiện cho các nhà đầu tư nghiên cứu, nắm bắt thông tin về hiện trạng, chất lượng, tiềm năng phát triển du lịch trên địa bàn.

Quy mô đầu tư dự án bao gồm: xây dựng website du lịch Thanh Hóa; phần mềm ứng dụng quản lý khai thác và cơ sở dữ liệu du lịch tỉnh Thanh Hóa. Thời gian thực hiện từ năm 2018 đến năm 2020.

Theo đó, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch là chủ đầu tư sẽ tổ chức triển khai thực hiện dự án theo đúng trình tự, thủ tục, thẩm quyền theo quy định hiện hành của pháp luật. Các sở, ban, ngành, đơn vị liên quan có trách nhiệm phối hợp, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc và tạo điều kiện để chủ đầu tư triển khai thực hiện.

Việc đầu tư dự án này sẽ góp phần đưa du lịch thành phố Thanh Hóa trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, thực hiện Nghị quyết số 07-NQ/TU của Thành ủy về phát triển du lịch của Thành phố và Nghị quyết số 05-NQ/TU của Thành ủy về phát triển kinh tế đến năm 2020 của thành phố Thanh Hóa.

Thủy Trịnh

 

Bộ văn hóa, thể thao và du lịch
×