Tin tức và Sự kiện

Cỡ chữ
A A
Từ viết tắt Đọc bài viết
× Đọc bài viết Tạm dừng Đọc tiếp Dừng đọc Đang tải...
Vui lòng chờ giây lát
× Bài viết không có file audio
Tương phản

Thẩm định Dự án tu bổ, tôn tạo di tích đền Lăng

23/10/2018 | 09:30

Bộ VHTTDL đã có văn bản số 4507/BVHTTDL-DSVH gửi UBND tỉnh Hà Nam về việc thẩm định Dự án tu bổ, tôn tạo di tích đền Lăng, xã Liêm Cần, huyện Thanh Liêm.

Đền Lăng. Nguồn: Báo Hà Nam

Theo đó, Bộ VHTTDL thỏa thuận Dự án tu bổ, tôn tạo di tích đền Lăng, bao gồm các hạng mục: tu bổ, tôn tạo khu vực đền Hạ (tu bổ Nghi môn, Tiền bái, Trung đường, Hậu cung; xây dựng nhà soạn lễ, nhà thủ từ - bếp, am hóa sớ; tôn tạo tổng thể và hạ tầng kỹ thuật); tu bổ, tôn tạo khu mộ dấu (tu bổ mộ, xây mới cổng, bình phong, bia đá, bàn lễ, sân đường và hạ tầng kỹ thuật).

Tuy nhiên, đối với việc tu bổ, tôn tạo khu vực đền Trung, đền Thượng (xây dựng 02 ngôi đền, tứ trụ, nhà ban quản lý, nhà vệ sinh, lầu chuông lầu trống, cổng đền Thượng, sân đường và hạ tầng kỹ thuật), Bộ VHTTDL đề nghị UBND tỉnh Hà Nam chỉ đạo chủ đầu tư tiếp tục nghiên cứu tư liệu, khảo sát hiện trạng khu vực để làm rõ cơ sở khoa học của việc phục hồi các ngôi đền và xây dựng các hạng mục phụ trợ nêu trên, sau đó lập thành hồ sơ bổ sung Dự án, gửi thẩm định.

Bộ VHTTDL đề nghị UBND tỉnh Hà Nam chỉ đạo các cơ quan liên quan công khai nội dung Dự án trước nhân dân để tạo sự đồng thuận và triển khai các bước tiếp theo theo quy định hiện hành./.

Thanh Thủy

 

 

Bộ văn hóa, thể thao và du lịch
×