Tin tức và Sự kiện

Cỡ chữ
A A
Từ viết tắt Đọc bài viết
× Đọc bài viết Tạm dừng Đọc tiếp Dừng đọc Đang tải...
Vui lòng chờ giây lát
× Bài viết không có file audio
Tương phản

Thái Bình: Triển khai một số văn bản của Đảng, Nhà nước, của tỉnh về công tác gia đình

05/07/2022 | 14:26

Vừa qua, Ban Chỉ đạo phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" và công tác gia đình tỉnh tổ chức hội nghị tập huấn triển khai một số văn bản của Đảng, Nhà nước và của tỉnh về công tác gia đình.

Thái Bình: Triển khai một số văn bản của Đảng, Nhà nước, của tỉnh về công tác gia đình - Ảnh 1.

Đồng chí Hoa Hữu Vân, nguyên Phó Vụ trưởng Vụ Gia đình, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch truyền đạt một số văn bản về công tác gia đình.

Các đại biểu được tiếp thu 2 chuyên đề về công tác gia đình: Chỉ thị số 06-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác xây dựng gia đình trong tình hình mới; kế hoạch của UBND tỉnh về triển khai thực hiện bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình đến năm 2025; hướng dẫn của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về triển khai thực hiện bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình.

Hội nghị góp phần quán triệt, tuyên truyền, triển khai và thực hiện Chỉ thị số 06-CT/TW sâu rộng, hiệu quả; nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về vị trí, vai trò của gia đình, công tác xây dựng gia đình trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đồng thời, xác định nội dung công việc, trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức có liên quan trong việc tổ chức, triển khai bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình; thực hiện mục tiêu đến năm 2025, đạt 70% trở lên số hộ gia đình trên địa bàn tỉnh đăng ký thực hiện bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình.

Theo Báo Thái Bình

Bộ văn hóa, thể thao và du lịch
×