Tin tức và Sự kiện

Cỡ chữ
A A
Từ viết tắt Đọc bài viết
× Đọc bài viết Tạm dừng Đọc tiếp Dừng đọc Đang tải...
Vui lòng chờ giây lát
× Bài viết không có file audio
Tương phản

Tây Ninh: Duy trì tổ chức Lễ hội Văn hóa – Du lịch Nghề làm bánh tráng phơi sương Trảng Bàng

15/07/2019 | 16:02

Mới đây, UBND tỉnh Tây Ninh đã ban hành Quyết định triển khai Kế hoạch Bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể đã được đưa vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia trên địa bàn tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2019 - 2020, định hướng đến năm 2025.

2

Ảnh: Báo Tây Ninh

Theo định hướng đến năm 2021 - 2025 di sản văn hóa phi vật thể quốc gia trên địa bàn tỉnh Tây Ninh được bảo vệ phát huy giá trị, hàng năm tiếp tục mở các lớp truyền dạy di sản văn hóa phi vật thể quốc gia tại các địa phương. Giới thiệu di sản văn hóa phi vật thể quốc gia phục vụ phát triển du lịch, quảng bá tuyên truyền trong chương trình hội nghị, sự kiện xúc tiến du lịch tỉnh.

Ngoài ra, biên soạn, xuất bản giới thiệu về các di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, trưng bày, giới thiệu tại Bảo tàng tỉnh, Thư viện tỉnh, Thư viện các huyện và thành phố. Thư viện các trường học, các khu du lịch, phục vụ cho nhu cầu nghiên của các học giả.

Xây dựng bản đồ điện tử và bản đồ phân bố di sản giới thiệu sơ lược các thông tin về các di sản văn hóa phi vật thể quốc gia (ý nghĩa, thời gian, địa điểm, quy mô…)

Bên cạnh đó, tiếp tục duy trì tổ chức lễ hội Văn hóa – Du lịch Nghề làm bánh tráng phơi sương Trảng Bàng theo định kỳ 02 năm 01 lần. Giới thiệu bánh tráng phơi sương Trảng Bàng tham gia trong các cuộc Hội chợ Triển lãm thương mại trong nước và quốc tế; xây dựng chương trình, kế hoạch, đề án xúc tiến và quảng bá thương hiệu bánh tráng phơi sương Trảng Bàng, trở thành một trong những sản phẩm thu hút khách du lịch đến với Tây Ninh. Phát huy giá trị di tích lịch sử - văn hóa Đình Gia Lộc gắn với phát huy giá trị Lễ hội Kỳ yên ở Đình Gia Lộc.

Đồng thời, hàng năm xét đề nghị khen thưởng, biểu dương cho những tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác bảo tồn và phát huy giá trị các di sản văn hóa vật thể quốc gia.

Lan Anh (t/h)

Bộ văn hóa, thể thao và du lịch
×