Tin tức và Sự kiện

Cỡ chữ
A A
Từ viết tắt Đọc bài viết
× Đọc bài viết Tạm dừng Đọc tiếp Dừng đọc Đang tải...
Vui lòng chờ giây lát
× Bài viết không có file audio
Tương phản

Tăng cường thanh tra, kiểm tra và quản lý hoạt động văn hóa đảm bảo không mang định kiến giới

01/08/2011 | 01:00

(VP) - Thủ tướng Chính phủ vừa Quyết định phê duyệt Chương trình quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2011-2015. Theo đó, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ tăng cường thanh tra, kiểm tra và quản lý chặt chẽ các sản phẩm văn hóa, hoạt động giải trí đảm bảo không mang định kiến giới.

Với mục tiêu tạo bước chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức nhằm thúc đẩy toàn xã hội thay đổi hành vi thực hiện bình đẳng giới, từng bước thu hẹp khoảng cách giới và nâng vị thế của phụ nữ trong một số lĩnh vực còn bất bình đẳng hoặc nguy cơ bất bình đẳng giới cao, góp phần thực hiện thành công các mục tiêu của Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2011-2020.

Đối tượng của chương trình là các cơ quan nhà nước, các tổ chức kinh tế, đơn vị sự nghiệp, đơn vị vũ trang nhân dân, các tổ chức chính trị, tổ chức chính trị-xã hội, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội-nghề nghiệp, các gia đình, công dân.

Chương trình được thực hiện trên toàn quốc với 5 dự án: Dự án truyền thông nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi về bình đẳng giới; Dự án nâng cao năng lực và hiệu quả quản lý nhà nước về bình đẳng giới; Dự án nâng cao năng lực cho đội ngũ nữ đại biểu Quốc hội, nữ đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp; Dự án hỗ trợ thực hiện bình đẳng giới trong lĩnh vực, ngành, vùng, địa phương có bất bình đẳng giới hoặc có nguy cơ cao bất bình đẳng giới; Dự án hỗ trợ xây dựng, phát triển dịch vụ tư vấn, hỗ trợ về bình đẳng giới.

Theo Quyết định, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp, Ủy ban quốc gia vì sự tiến bộ của phụ nữ Việt Nam, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt nam, Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam và các cơ quan khác, địa phương có liên quan tổ chức thực hiện mô hình hỗ trợ 315 xã xây dựng, sửa đổi, quy ước, hương ước đảm bảo tính nguyên tắc bình đẳng giới.

Đồng thời, sẽ tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra và quản lý chặt chẽ các sản phẩm văn hóa, hoạt động giải trí đảm bảo không mang định kiến giới; chủ trì, phối hợp với Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội nghiên cứu, đề xuất việc xây dựng và phát triển hệ thống dịch vụ phòng chống bạo lực gia đình trên cơ sở; chủ trì quản lý tổ chức thực hiện các hoạt động được phân công trong Chương trình quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2011-2015.

 

HCTC

 

 

Bộ văn hóa, thể thao và du lịch
×