Tin tức và Sự kiện

Cỡ chữ
A A
Từ viết tắt Đọc bài viết
× Đọc bài viết Tạm dừng Đọc tiếp Dừng đọc Đang tải...
Vui lòng chờ giây lát
× Bài viết không có file audio
Tương phản

Tăng cường công tác tuyên truyền Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX

12/06/2015 | 17:25

Chiều ngày 11/6 tại Hà Nội, Ban Tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX - năm 2015 đã tổ chức Hội nghị triển khai công tác tuyên truyền Đại hội.


Toàn cảnh Hội nghị


Theo Kế hoạch đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 181/QĐ-TTg, Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX sẽ được tổ chức tại Hà Nội vào quý IV năm 2015. Đại hội sẽ đánh giá kết quả thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ của các phong trào thi đua Phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng giai đoạn 2011-2015; đề ra mục tiêu, phương hướng nhiệm vụ của Phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng giai đoạn 2016-2020.

Đồng thời, biểu dương kết quả của các Phong trào thi đua yêu nước đối với sự phát triển kinh tế-xã hội và bảo vệ Tổ quốc ở các ngành, các cấp, các lĩnh vực trong 5 năm qua; biểu dương, tôn vinh các tập thể, cá nhân, các anh hùng, chiến sĩ thi đua và các gương điển hình tiên tiến, nhân tố tiêu biểu trong toàn quốc. Qua đó tiếp tục khơi dậy sức mạnh to lớn của khối đại đoàn kết dân tộc, tạo động lực mới nhằm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI.

Bên cạnh đó, phát động phong trào thi đua trên các lĩnh vực của đời sống xã hội, gắn với đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; tiếp tục đổi mới công tác thi đua khen thưởng theo Chỉ thị của Bộ Chính trị và Luật Thi đua, khen thưởng.

Để đẩy mạnh công tác tuyên truyền về Đại hội, Ban Tuyên giáo Trung ương đã có Hướng dẫn số 158-HD/BTGTW ngày 9/6/2015 về tuyên truyền Đại hội  đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX. Theo đó, công tác tuyên truyền sẽ được triển khai sâu rộng trong hệ thống chính trị và toàn xã hội, giúp cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân nhận thức sâu sắc về vị trí, vai trò, ý nghĩa của Phong trào thi đua yêu nước đối với sự nghiệp cách mạng của nước ta; tuyên truyền, nhân rộng kết quả, bài học kinh nghiệm trong Phong trào thi đua yêu nước những năm qua, tôn vinh, biểu dương các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc, gương điển hình tiên tiến trong các ngành, các cấp, các lĩnh vực. Gắn tuyên truyền Đại hội đua yêu nước với việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, qua đó nâng cao chất lượng các phong trào thi đua, tạo sức lan tỏa trong xã hội, lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII. Công tác tuyên truyền Đại hội đua yêu nước cần được tiến hành sâu rộng trước, trong và sau Đại hội với nội dung, hình thức phong phú, thiết thực, hiệu quả.

Tại Hội nghị, đại diện các Bộ, ngành Trung ương, lãnh đạo các cơ quan báo chí Trung ương đã đề cập về công tác chuẩn bị, xây dựng nội dung chương trình, tổ chức lực lượng Phóng viên tìm hiểu, bám sát thực tế để phát hiện, phản ánh kịp thời các tấm gương, điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực của đời sống xã hội. Qua các ý kiến phát biểu, Ban Tổ chức Đại hội đề nghị các cơ quan thông tin đại chúng mở chuyên trang, chuyên mục “Tiến tới Đại hội  đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX”, nhằm tuyên truyền sâu rộng về các Phong trào thi đua yêu nước, các gương anh hùng, chiến sĩ thi đua toàn quốc, các gương điển hình tiên tiến; các nhân tố mới trong các Phong trào thi đua, quan tâm ở các vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa, tạo khí thế thi đua sôi nổi trong các tầng lớp nhân dân.

Tại Hội nghị, tiểu ban Tuyên truyền, Ban Tổ chức Đại hội đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX cho biết sẽ thông tin thường xuyên về công tác triển khai, chuẩn bị tổ chức Đại hội; giới thiệu các gương điển hình tiên tiến trong các Phong trào thi đua, gương “người tốt, việc tốt” trong các lĩnh vực để các cơ quan thông tin đại chúng tuyên truyền, cổ vũ. Sau Đại hội sẽ tổ chức đánh giá, rút kinh nghiệm, khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân đạt thành tích trong công tác tuyên truyền về Đại hội.

CTTĐT

Bộ văn hóa, thể thao và du lịch
×