Tin tức và Sự kiện

Cỡ chữ
A A
Từ viết tắt Đọc bài viết
× Đọc bài viết Tạm dừng Đọc tiếp Dừng đọc Đang tải...
Vui lòng chờ giây lát
× Bài viết không có file audio
Tương phản

Sơ kết thực hiện “Ngày biên phòng toàn dân” giai đoạn 2009 - 2019

31/01/2018 | 08:56

Thứ trưởng Bộ VHTTDL Lê Khánh Hải đã ký Quyết định số 5522/BVHTTDL-VP gửi lãnh đạo các đợn vị thuộc Bộ về việc tổ chức sơ kết thực hiện “Ngày biên phòng toàn dân” giai đoạn 2009 - 2019.

Công văn nêu rõ, triển khai Chỉ thị số 42/CT-TTg ngày 22/11/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức sơ kết thực hiện “Ngày quốc phòng toàn dân” giai đoạn 2009 - 2019, Bộ VHTTDL đề nghị Lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ triển khai các nhiệm vụ cụ thể như sau:

Tiếp tục triển khai và tổ chức sơ kết “Ngày quốc phòng toàn dân” giai đoạn 2009 - 2019 tại các đơn vị; Khi tổ chức sơ kết cần gắn với việc tiếp tục quán triệt thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, Nghị quyết Trung ương 4 khóa X về chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020; Tổ chức tuyên truyền tới từng cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của đơn vị về truyền thống đoàn kết, xây dựng và bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia, thực hiện đúng các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước. Xây dựng  nền biên phòng toàn dân và thế trận biên phòng toàn dân vững mạnh, gắn với việc xây dựng, triển khai các nhiệm vụ của đơn vị với củng cố quốc phòng, an ninh, xây dựng, quản lý và bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, anh ninh biên giới quốc gia; Thông qua việc triển khai và tổ chức sơ kết, đơn vị cần lựa chọn những tập thể, cá nhân xuất sắc trong thực hiện phong trào “Ngày quốc phòng toàn dân” đề xuất khen thưởng theo cấp có thẩm quyền.

Công văn cũng nêu rõ, các đơn vị có báo cáo sơ kết thực hiện “Ngày quốc phòng toàn dân” giai đoạn 2009 - 2019 gửi về Bộ VHTTDL trước ngày 15/9/2018 để tổng hợp./.

Anh Vũ

Bộ văn hóa, thể thao và du lịch
×