Tin tức và Sự kiện

Cỡ chữ
A A
Từ viết tắt Đọc bài viết
× Đọc bài viết Tạm dừng Đọc tiếp Dừng đọc Đang tải...
Vui lòng chờ giây lát
× Bài viết không có file audio
Tương phản

Sơ kết hoạt động Công đoàn Bộ VHTTDL 6 tháng đầu năm 2016

29/07/2016 | 15:33

Ngày 29/7, tại Nhà sáng tác Đại Lải, Thị xã Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc, Công đoàn Bộ VHTTDL đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2016.

Được sự quan tâm chỉ đạo của Ban cán sự Đảng, Lãnh đạo Bộ, Đảng ủy Bộ VHTTDL và sự phối hợp chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền các đơn vị, Công đoàn Bộ đã triển khai tốt nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2016, với nhiều phong trào sôi nổi, nội dung phong phú. Các công đoàn trực thuộc đã tích cực triển khai các hoạt động, phát động các phong trào thi đua yêu nước, phong trào văn nghệ - thể thao và tổ chức cho đoàn viên, công đoàn thi đua lao động sáng tạo, …


Quang cảnh Hội nghị sơ kết

Tuy nhiên, bên cạnh những thành tích đã đạt được, hoạt động công đoàn còn một số hạn chế như: Một số công đoàn trực thuộc chưa xây dựng được quy chế phối hợp giữa công đoàn và chính quyền; Công tác tuyên truyền, giáo dục đoàn viên chưa thường xuyên, việc tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức ở một số đơn vị còn mang tính hình thức;…

Về nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2016, Công đoàn Bộ VHTTDL sẽ tiến hành tập huấn nghiệp vụ công tác công đoàn cho cán bộ công đoàn cơ sở; tổ chức Hội nghị - Hội thảo Công đoàn thực hiện Chương trình, Kế hoạch hành động của Bộ, triển khai thực hiện Nghị quyết 33/NQ-TW của Đảng về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước” và Hội nghị - Hội thảo "Công đoàn triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng”; gặp mặt, biểu dương, khen thưởng các cháu con cán bộ, đoàn viên công đoàn được giải thưởng cao trong học tập; thực hiện công tác đền ơn đáp nghĩa, xã hội, từ thiện năm 2016; các hoạt động chào mừng các ngày lễ lớn; Hướng dẫn công đoàn cơ sở Tổng kết hoạt động năm 2016.

Cũng trong khuôn khổ Hội nghị, các đại biểu đã được tham dự Hội nghị - Hội thảo "Công đoàn thực hiện Nghị quyết 33-NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương (khoá XI) và triển khai Nghị quyết Đại hội XII của Đảng".


Chủ tịch Công đoàn Bộ VHTTDL Nguyễn Hữu Giới phát biểu đề dẫn tại Hội nghị - Hội thảo

Phát biểu đề dẫn tại Hội nghị - Hội thảo, Chủ tịch Công đoàn Bộ VHTTDL Nguyễn Hữu Giới cho biết: Nhìn trên bình diện tổng thể, gần 2 năm qua; được sự chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ; của Công đoàn Viên chức Việt Nam; Công đoàn Bộ đã tích cực triển khai Nghị quyết 33-NQ/TW cho các tổ chức công đoàn trực thuộc ở cả 4 lĩnh vực: Văn hóa – Thể thao - Du lịch - Gia đình… Ở cả 4 lĩnh vực của ngành, các công đoàn cơ sở đã chủ động, có những nỗ lực cố gắng nhất định trong việc tham mưu quản lý Nhà nước và chỉ đạo phát triển sự nghiệp/tham gia xây dựng cơ chế, chính sách cho ngành, gắn với việc thực hiện Nghị quyết 33-NQ/TW.

Đã có 14 bản tham luận được gửi tới Hội nghị. Nội dung các tham luận tập trung trao đổi, thảo luận về các vấn đề cơ bản như: Giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc trong quá trình hội nhập và phát triển; Di sản Văn hóa Việt Nam trong đời sống hiện nay; Công đoàn phải làm gì để thực hiện Nghị quyết XII của Đảng;…

Thông qua các ý kiến trao đổi, Hội nghị - Hội thảo đã góp phần nâng cao nhận thức và hành động thực tiễn cho các tổ chức và đoàn viên Công đoàn Bộ về việc thực hiện và triển khai các Nghị quyết của Đảng. Từ đó bổ sung những giải pháp để hoạt động Công đoàn Bộ ngày càng hiệu quả, nâng cao uy tín, vị thế của tổ chức công đoàn trong tình hình hiện nay.

Hằng Đinh - Nguyên Hà

Bộ văn hóa, thể thao và du lịch
×