Tin tức và Sự kiện

Cỡ chữ
A A
Từ viết tắt Đọc bài viết
× Đọc bài viết Tạm dừng Đọc tiếp Dừng đọc Đang tải...
Vui lòng chờ giây lát
× Bài viết không có file audio
Tương phản

Sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị số 03 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

28/05/2014 | 17:09

Sáng ngày 27/5 tại Hà Nội, Đảng ủy Bộ VHTTDL đã tổ chức Hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Thứ trưởng Lê Khánh Hải, Bí thư Đảng ủy; đồng chí Lê Anh Thơ, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ VHTTDL đã tới dự.

Trong 3 năm qua, thông qua việc học tập, các cấp ủy trực thuộc Đảng ủy Bộ đã nhận thức sâu sắc ý nghĩa, tầm quan trọng của việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là nhằm thực hiện tốt hơn nhiệm vụ chính trị và góp phần xây dựng chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và các tệ nạn tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng các tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị. Việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh phải trở thành nội dung rèn luyện, phấn đấu thường xuyên, thành hành động cụ thể, ý thức tự giác của mỗi cán bộ, đảng viên, người lao động.

Các cấp uỷ Đảng đã tiến hành xây dựng các kế hoạch triển khai và hiện đã có 56/78 tổ chức Đảng xây dựng được chuẩn mức đạo đức nghề nghiệp. Sau 3 năm thực hiện, Đảng uỷ Bộ VHTTDL đã tiến hành 69 cuộc kiểm tra, giám sát các tổ chức đảng trực thuộc về việc thực hiện triển khai Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị.


Thứ trưởng Lê Khánh Hải trao Bằng khen cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích
xuất sắc trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Tuy nhiên sau 3 năm thực hiện vẫn còn một số cán bộ, đảng viên ở các cấp, kể cả cán bộ chủ chốt, nhận thức chưa đầy đủ về ý nghĩa, tầm quan trọng, nội dung, yêu cầu của Chỉ thị số 03 đối với công tác xây dựng Đảng, về yêu cầu đưa việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác thành công việc thường xuyên, quan trọng... Từ đó, dẫn đến những lúng túng trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chỉ thị cho sát hợp với điều kiện, nhiệm vụ của từng đơn vị. Có nơi, tổ chức thực hiện Chỉ thị còn hình thức, chiếu lệ, thiếu kiểm tra, giám sát; hiệu quả thực hiện chưa cao...

Trong thời gian tới, Đảng bộ Bộ VHTTDL sẽ tập trung vào những nhiệm vụ trọng tâm liên quan tới các nội dung về: Tiếp tục làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng; Khắc phục những tồn tại, hạn chế trong xây dựng chuẩn mực đạo đức của cán bộ, đảng viên; Gắn việc thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, việc thực hiện “Năm tăng cường và đổi mới công tác dân vận 2014”, việc thực hiện phong trào thi đua của Bộ năm 2014 với chủ đề “Trách nhiệm, kỷ cương, tiết kiệm, hiệu quả”...

Tại hội nghị, các đại biểu cũng đã nghe báo cáo tóm tắt tổng kết “Năm nâng cao chất lượng chi bộ 2013”. Theo đó, nhìn chung nề nếp và chất lượng sinh hoạt của hầu hết các chi bộ đã được nâng cao, tinh thần đấu tranh phê và tự phê trong mỗi buổi sinh hoạt đã được tăng cường, công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện nghị quyết và kế hoạch đã được nhiều cấp ủy coi trọng. Việc triển khai các nghị quyết, chỉ thị đã tạo được không khí dân chủ, củng cố đoàn kết, phát huy sức mạnh trong toàn Đảng bộ, tạo cơ chế công khai, dân chủ, bảo đảm thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, có sự phân công chịu trách nhiệm rõ ràng. Đây là yếu tố quan trọng tạo động lực mạnh mẽ để toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động của Bộ nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Nhân dịp này, Đảng ủy Bộ VHTTDL đã công bố quyết định khen thưởng cho 13 Đảng bộ và Chi bộ đạt thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, 20 Chi bộ tiêu biểu đã thực hiện tốt nhiệm vụ “Năm nâng cao chất lượng chi bộ 2013”.

HCTC

Bộ văn hóa, thể thao và du lịch
×