Tin tức và Sự kiện

Cỡ chữ
A A
Từ viết tắt Đọc bài viết
× Đọc bài viết Tạm dừng Đọc tiếp Dừng đọc Đang tải...
Vui lòng chờ giây lát
× Bài viết không có file audio
Tương phản

Quy định về hoạt động thư viện lưu động và luân chuyển tài liệu

03/10/2018 | 11:32

Hôm qua 2.10, Thứ trưởng Trịnh Thị Thuỷ đã có buổi làm việc với các đơn vị chức năng thuộc Bộ để nghe báo cáo về dự thảo Thông tư quy định về hoạt động thư viện lưu động và luân chuyển tài liệu.

Thứ trưởng Trịnh Thị Thuỷ tại buổi làm việc Ảnh: TRẦN HUẤN

Theo bà Vũ Dương Thuý Ngà (Vụ trưởng Vụ Thư viện), trên cơ sở thực tế về quy trình và các nội dung đặt ra trong công tác phục vụ lưu động, đánh giá thực tiễn về hoạt động phục vụ lưu động và luân chuyển sách, báo tại địa phương, dự thảo Thông tư đã được xây dựng và tổ chức lấy ý kiến góp ý của các Bộ, ngành có liên quan. Theo đó, đã nhận được 59 ý kiến góp ý, trong đó có 26 ý kiến nhất trí hoàn toàn.

Thông tư quy định về hoạt động thư viện lưu động và luân chuyển tài liệu, áp dụng đối với các thư viện và tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động thư viện lưu động và luân chuyển tài liệu. Dự thảo gồm 3 chương, 10 điều, trong đó nhấn mạnh các nguyên tắc hoạt động thư viện lưu động và luân chuyển tài liệu.

Thông tư cũng quy định các yếu tố đảm bảo cho hoạt động thư viện lưu động và luân chuyển tài liệu, đồng thời hướng dẫn cụ thể nội dung hoạt động của thư viện lưu động và luân chuyển tài liệu. Quy định về trách nhiệm của thư viện, tổ chức, cá nhân tham gia trong hoạt động thư viện lưu động và luân chuyển tài liệu nhằm triển khai có hiệu quả các hoạt động và giải quyết những vấn đề phát sinh trong quá trình phục vụ lưu động, luân chuyển sách báo phù hợp với quy định của pháp luật có liên quan, qua đó nâng cao chất lượng các dịch vụ thư viện phục vụ người sử dụng.

Về hoạt động thư viện lưu động, dự thảo quy định về lựa chọn, bổ sung tài liệu trên cơ sở khảo sát nhu cầu của người sử dụng trên địa bàn, ưu tiên tài liệu phục vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của địa phương, tài liệu phục vụ thiếu nhi, người khuyết tật, tài liệu phục vụ người dân tộc. Về luân chuyển tài liệu, dự thảo quy định: Lựa chọn địa điểm luân chuyển, ưu tiên đối với các điểm xa trung tâm, điểm có thư viện huyện, xã gặp khó khăn về vốn tài liệu hoặc người dân có nhu cầu sử dụng tài liệu cao. Lựa chọn, bổ sung tài liệu trên cơ sở khảo sát nhu cầu của người sử dụng trên địa bàn, ưu tiên tài liệu phục vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của địa phương, tài liệu phục vụ thiếu nhi, người khuyết tật, tài liệu phục vụ người dân tộc...

Thứ trưởng Trịnh Thị Thuỷ yêu cầu, nội dung dự thảo Thông tư cần tiếp tục rà soát, hoàn thiện trước khi trình lãnh đạo Bộ phê duyệt. Các quy định, điều khoản cần được soạn thảo đảm bảo chặt chẽ, từ ngữ ăn khớp, không trùng lắp nhằm đảm bảo hiệu quả, tính khả thi cao.

Theo Báo Văn hóa

Bộ văn hóa, thể thao và du lịch
×