Tin tức và Sự kiện

Cỡ chữ
A A
Từ viết tắt Đọc bài viết
× Đọc bài viết Tạm dừng Đọc tiếp Dừng đọc Đang tải...
Vui lòng chờ giây lát
× Bài viết không có file audio
Tương phản

Quảng Trị: Triển khai thực hiện Bộ Quy tắc Ứng xử văn minh du lịch

26/09/2018 | 07:30

Nhằm tuyên truyền nâng cao nhận thức xã hội về phát triển du lịch và ứng xử văn minh trong hoạt động du lịch, UBND tỉnh Quảng Trị đã ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Bộ Quy tắc Ứng xử văn minh du lịch trên địa bàn tỉnh.

Ảnh minh họa. Nguồn: vietnamtourism.com

Theo đó, 3 nội dung trọng tâm được triển khai thực hiện gồm: Phát động toàn ngành Du lịch về ứng xử văn minh trong hoạt động du lịch; Triển khai hoạt động tuyên truyền về ứng xử văn minh du lịch trên các phương tiện truyền thông; Lồng ghép, đưa nội dung về ứng xử văn minh du lịch vào các chương trình đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng tại địa phương.

Một số hoạt động cụ thể như: Tổ chức Hội nghị tăng cường thực hiện văn hóa công sở và ứng xử văn minh du lịch tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động làm việc trong các cơ quan, đơn vị liên quan về du lịch; Phát động phong trào ứng xử văn minh, thân thiện, lịch sự tới người dân, cộng đồng địa phương tại các khu, điểm du lịch; Tuyên truyền ứng xử văn minh du lịch thông qua các sự kiện văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, du lịch của tỉnh diễn ra trong năm; Đăng tải thông tin về ứng xử văn minh du lịch trên các ấn phẩm, trang thông tin điện tử của UBND tỉnh, các sở, ban, ngành, địa phương; Khuyến khích các trường học, cơ sở đào tạo đưa nội dung của Bộ Quy tắc vào chương trình giảng dạy...

Việc triển khai thực hiện Bộ Quy tắc Ứng xử văn minh du lịch trên địa bàn tỉnh Quảng Trị sẽ góp phần định hướng nhận thức, thay đổi hành vi, hình thành thói quen, thái độ ứng xử văn minh, lịch sự, thân thiện cho các cá nhân, tổ chức tham gia hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh. Đồng thời cung cấp cho khách du lịch những thông tin cơ bản về văn hóa ứng xử tại điểm đến, khuyến nghị những hình vi không phù hợp, hướng đến mục tiêu làm tốt đẹp hơn mối quan hệ giữa du khách về điểm đến du lịch tỉnh Quảng Trị. Qua đó tạo bước chuyển biến căn bản trong việc nâng cao tính chuyên nghiệp, uy tín, chất lượng của dịch vụ du lịch Quảng Trị và cải thiện môi trường du lịch./.

Thanh Thủy (t/h)

Bộ văn hóa, thể thao và du lịch
×