Tin tức và Sự kiện

Cỡ chữ
A A
Từ viết tắt Đọc bài viết
× Đọc bài viết Tạm dừng Đọc tiếp Dừng đọc Đang tải...
Vui lòng chờ giây lát
× Bài viết không có file audio
Tương phản

Quảng Trị: Hỗ trợ phát triển du lịch giai đoạn 2022 - 2025

14/03/2022 | 08:47

Vừa qua, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Hoàng Nam có buổi làm việc với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) về dự thảo Đề án các chính sách hỗ trợ phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2022 - 2025.

Quảng Trị: Hỗ trợ phát triển du lịch giai đoạn 2022 - 2025. - Ảnh 1.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh cơ bản thống nhất với các nội dung của dự thảo Đề án về một số chính sách phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh - Ảnh: L.A

Theo báo cáo của Sở VHTTDL, dự thảo đề án có 7 nhóm chính sách hỗ trợ phát triển du lịch gồm: Hỗ trợ cung cấp thông tin, tư vấn thủ tục đầu tư, kinh doanh về du lịch; phát triển du lịch cộng đồng; xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật tại các khu du lịch; xây dựng cơ sở hạ tầng trong các khu di tích lịch sử, văn hóa khi liên kết khai thác phát huy giá trị di sản văn hóa vật thể nhằm phát triển du lịch;  liên kết, hợp tác đưa khách du lịch đến Quảng Trị; phát triển nguồn nhân lực du lịch; công tác xúc tiến du lịch.

Tổng kinh phí thực hiện đề án khoảng 72,6 tỉ đồng do ngân sách tỉnh cân đối bố trí. Trong đó, các chính sách hỗ trợ đầu tư về cơ sở hạ tầng kỹ thuật trong các khu du lịch có tổng kinh phí 57,6 tỉ đồng sử dụng nguồn đầu tư công; còn các chính sách hỗ trợ đầu tư về du lịch cộng đồng, liên kết hợp tác khai thác khách, công tác hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực, xúc tiến du lịch sử dụng nguồn sự nghiệp có tổng kinh phí 15 tỉ đồng.

Kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nam cơ bản thống nhất với các nội dung của dự thảo đề án. Đồng thời, đề nghị Sở VHTTDL điều chỉnh thời gian thực hiện đề án thành giai đoạn 2022 - 2030. Bổ sung chính sách hỗ trợ về mặt quy hoạch; hỗ trợ xây dựng các sản phẩm du lịch đặc trưng của địa phương; chủ trương khuyến khích doanh nghiệp liên kết phát triển du lịch để phát huy hiệu quả các di tích trên địa bàn tỉnh. Xây dựng phân kỳ đầu tư trong chính sách hỗ trợ phát triển du lịch cộng đồng, đảm bảo đến năm 2025 có 2 mô hình du lịch cộng đồng tại khu vực miền núi và đồng bằng, đến năm 2030 tăng thêm 2 mô hình. Nghiên cứu chính sách hỗ trợ xây dựng hồ sơ di sản. Giao Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư rà soát, cân đối ngân sách tỉnh để thực hiện đề án.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nam nhấn mạnh, việc xây dựng đề án là rất cần thiết nhằm khuyến khích, hỗ trợ doanh nghiệp, tổ chức, đơn vị đăng ký đầu tư, liên kết kinh doanh du lịch trên địa bàn tỉnh; khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế tài nguyên du lịch, tạo việc làm, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, góp phần khắc phục những ảnh hưởng nặng nề do COVID-19 gây ra, sớm đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn trong cơ cấu kinh tế của tỉnh. Sở VHTTDL khẩn trương hoàn thiện dự thảo đề án, lấy ý kiến bằng văn bản đối với các sở, ngành để UBND tỉnh xem xét, trình HĐND tỉnh ban hành.

Theo Báo Quảng Trị

Bộ văn hóa, thể thao và du lịch
×