Tin tức và Sự kiện

Cỡ chữ
A A
Từ viết tắt Đọc bài viết
× Đọc bài viết Tạm dừng Đọc tiếp Dừng đọc Đang tải...
Vui lòng chờ giây lát
× Bài viết không có file audio
Tương phản

Quảng Ninh: Nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở

16/04/2019 | 17:06

UBND tỉnh Quảng Ninh đã ban hành Văn bản số 2398/UBND-VXI về việc nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở.

Quảng Ninh: Nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở - Ảnh 1.

Ảnh minh họa/baoquangninh

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các Sở, Ban, Ngành, đoàn thể liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh thực hiện các nội dung sau đây:

Đánh giá kết quả đạt được, những tồn tại, hạn chế sau 01 năm triển khai thực hiện Kế hoạch số 29/KH-UBND ngày 13/2/2018 của UBND tỉnh về việc đầu tư, quản lý, khai thác và sử dụng thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở tỉnh Quảng Ninh đến năm 2020; báo cáo gửi về UBND tỉnh trước ngày 30/4/2019 (qua Sở Văn hóa và Thể thao)  để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 05/5/2019.

Nghiên cứu những nội dung chỉ đạo của Bộ VHTTDL tại Văn bản số 1204/BVHTTDL-VHCS kịp thời điều chỉnh, bổ sung vào kế hoạch của đơn vị, địa phương để triển khai thực hiện đảm bảo đạt kết quả.

Sở Văn hóa và Thể thao đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện của các đơn vị, địa phương từ việc xây dựng kế hoạch và quá trình triển khai thực hiện (Kế hoạch số 29/KH-UBND ngày 13/2/2018 của UBND tỉnh và Văn bản số 1204/BVHTTDL-VHCS ngày 01/4/2019 của Bộ VHTTDL); kịp thời tham mưu đề xuất, báo cáo UBND tỉnh chỉ đạo những nội dung thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh./.

Anh Vũ

Bộ văn hóa, thể thao và du lịch
×