Tin tức và Sự kiện

Cỡ chữ
A A
Từ viết tắt Đọc bài viết
× Đọc bài viết Tạm dừng Đọc tiếp Dừng đọc Đang tải...
Vui lòng chờ giây lát
× Bài viết không có file audio
Tương phản

Quảng Ngãi: Triển khai phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" năm 2021

04/05/2021 | 16:54

Vừa qua, tỉnh Quảng Ngãi đã tổ chức Hội nghị triển khai phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" và công tác gia đình tỉnh Quảng Ngãi năm 2021. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Phiên chủ trì hội nghị.

Quảng Ngãi: Triển khai phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" năm 2021 - Ảnh 1.

Hội nghị triển khai phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” năm 2021.

Năm 2020 là mốc thời gian tròn 20 năm phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" được triển khai thực hiện ở Quảng Ngãi. Phong trào đã trở thành phong trào xương sống, cốt lõi ở địa bàn dân cư. Năm 2020, toàn tỉnh có hơn 305.280 hộ được công nhận danh hiệu "Gia đình văn hóa", 902 thôn, tổ dân phố văn hóa, 1.484 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa. 80 xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới. 13 phường, thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị. Công tác gia đình đạt nhiều kết quả khích lệ. Phòng, chống bạo lực gia đình được chú trọng triển khai với nhiều cách làm hay, mô hình thiết thực. Năm 2020 cũng là một năm đặc biệt với những diễn biến phức tạp dịch bệnh, thiên tai. Nếp sống văn minh thể hiện tích cực trong việc cưới hỏi, tang gia, lễ hội ở Quảng Ngãi. Con người Quảng Ngãi ngày càng tốt đẹp hơn, thân thiện hơn. 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo Võ Phiên nhấn mạnh phải mang tinh thần phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" vào cuộc sống hằng ngày. Muốn vậy thì cách thức thực hiện phong trào phải thiết thực, đẩy mạnh tuyên truyền để mỗi người dân hiểu và đồng tình thực hiện. Phong trào cần đổi mới nội dung, phương thức hoạt động có trọng tâm, trọng điểm. Không ngừng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm văn hóa cơ sở. Thường xuyên nhân rộng các mô hình sáng tạo, hiệu quả nhằm tìm ra các giải pháp mới, ứng dụng vào thực tiễn. Công tác xây dựng đạo đức, lối sống con người Quảng Ngãi trong Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh. Xây dựng đời sống văn hóa đi đôi với công tác xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, xây dựng cơ quan, đơn vị văn hóa vững mạnh.

Năm 2021 kế hoạch sẽ có 88% hộ gia đình được công nhận danh hiệu gia đình văn hóa, 80% thôn, tổ dân phố được công nhận danh hiệu thôn, tổ dân phố văn hóa. 96% cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa.

Dịp này, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã trao bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 02 tập thể và 01 cá nhân đã có thành tích trong triển khai thực hiện phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" giai đoạn 2000 – 2020./.

Theo baoquangngai.vn

Bộ văn hóa, thể thao và du lịch
×