Tin tức và Sự kiện

Cỡ chữ
A A
Từ viết tắt Đọc bài viết
× Đọc bài viết Tạm dừng Đọc tiếp Dừng đọc Đang tải...
Vui lòng chờ giây lát
× Bài viết không có file audio
Tương phản

Quảng Nam: Triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ phát triển du lịch miền núi đến năm 2025

05/04/2019 | 10:55

Theo Đề án "Hỗ trợ phát triển du lịch miền núi tỉnh Quảng Nam đến năm 2025", mục tiêu phấn đấu đến năm 2025, các huyện miền núi đón 600.000 lượt khách du lịch mỗi năm.

Quảng Nam: Triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ phát triển du lịch miền núi đến năm 2025 - Ảnh 1.

Đề án "Hỗ trợ phát triển du lịch miền núi tỉnh Quảng Nam đến năm 2025" đề ra mục tiêu phấn đấu đến năm 2025, các huyện miền núi đón 600.000 lượt khách du lịch mỗi năm. Ảnh minh họa (nguồn: Báo Du lịch)

Sáng 04/4, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Nam đã tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện Quyết định số 364/QĐ-UBND ngày 31/01/2019 của UBND tỉnh về việc triển khai Nghị quyết số 47/2018/NQ-HĐND ngày 06/12/2018 của HĐND tỉnh về quy định một số chính sách hỗ trợ phát triển du lịch miền núi tỉnh Quảng Nam đến năm 2025.

Tại Hội nghị, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã triển khai một số nội dung như: Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng; Nguyên tắc, phương thức hỗ trợ; Nội dung, mức hỗ trợ; Nguồn kinh phí và phân kỳ thực hiện theo Nghị quyết số 47/2018/NQ-HĐND ngày 06/12/2018 của HĐND tỉnh về quy định một số chính sách hỗ trợ phát triển du lịch miền núi tỉnh Quảng Nam đến năm 2025.

Theo đó, Đề án "Hỗ trợ phát triển du lịch miền núi tỉnh Quảng Nam đến năm 2025" đề ra mục tiêu phấn đấu đến năm 2025, các huyện miền núi đón 600.000 lượt khách du lịch mỗi năm; thu nhập từ du lịch đạt khoảng 1.200 tỷ đồng, tạo việc làm trực tiếp cho 4.500 lao động.

Đề án sẽ hỗ trợ các nội dung như: tuyên truyền, nâng cao nhận thức của xã hội về phát triển du lịch; đầu tư hạ tầng tại các khu, điểm du lịch; xây dựng và phát triển sản phẩm du lịch; đào tạo, bồi dưỡng và phát triển nguồn nhân lực du lịch; hỗ trợ xúc tiến, quảng bá du lịch...

Đề án triển khai từ năm 2019 đến năm 2025, mỗi năm hỗ trợ tối thiểu 03 dự án. Dự kiến tổng kinh phí hỗ trợ cho 20 điểm du lịch là gần 117 tỷ đồng; ngân sách tỉnh hỗ trợ 70%, ngân sách huyện 30%.

Lan Anh (t/h)

Bộ văn hóa, thể thao và du lịch
×