Tin tức và Sự kiện

Cỡ chữ
A A
Từ viết tắt Đọc bài viết
× Đọc bài viết Tạm dừng Đọc tiếp Dừng đọc Đang tải...
Vui lòng chờ giây lát
× Bài viết không có file audio
Tương phản

Quảng Bình: Quy định mới về thẩm quyền thẩm định các dự án du lịch tại Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng

19/06/2018 | 10:54

Văn phòng UBND tỉnh Quảng Bình mới đây đã có thông báo Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi làm việc với các ngành, đơn vị, địa phương liên quan về thẩm quyền thẩm định các dự án du lịch tại Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng.

VQG Phong Nha - Kẻ Bàng. Nguồn: HNMO

Theo đó, UBND tỉnh giao Sở Du lịch là cơ quan chủ trì thẩm định, lấy ý kiến các sở, ngành, đơn vị, địa phương liên quan, trình UBND tỉnh xem xét, phê duyệt các đề án, dự án du lịch tại Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng nói riêng, trên địa bàn tỉnh nói chung.

Ban Quản lý Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng chịu trách nhiệm xây dựng đề án, dự án du lịch tại Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng gửi UBND tỉnh, Sở Du lịch.

Sở Du lịch căn cứ các quy định của pháp luật có liên quan và các yêu cầu nói trên để tham mưu UBND tỉnh xây dựng các nội dung, tiêu chí cụ thể cần phải có trong đề án, dự án du lịch, đồng thời quy định rõ thời gian thẩm định trình UBND tỉnh để Ban Quản lý Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng biết, thực hiện.

Sau khi UBND tỉnh có quyết định phê duyệt, giao Ban Quản lý Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng tổ chức lựa chọn đơn vị/doanh nghiệp khai thác đề án, dự án khai thác du lịch sinh thái đề xuất UBND tỉnh. Giao Sở Du lịch chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, đơn vị liên quan thẩm định điều kiện, năng lực của đơn vị/doanh nghiệp khai thác trình UBND tỉnh xem xét, quyết định. Mỗi đề án, dự án khai thác du lịch sinh thái tại Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng chỉ giao cho một đơn vị/doanh nghiệp khai thác để đảm bảo công tác bảo tồn di sản, gắn với trách nhiệm của từng cá nhân, tổ chức.

Trong thời gian tới, Ban Quản lý Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng, Sở Du lịch cần tích cực đẩy mạnh kêu gọi các đơn vị/doanh nghiệp nghiên cứu, đề xuất thêm nhiều đề án, dự án khai thác du lịch sinh thái, các dự án đầu tư về du lịch nhằm phát triển hơn nữa các sản phẩm du lịch, tăng sức hấp dẫn đối với du khách, góp phần phát triển du lịch của khu vực Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng nói riêng và của tỉnh nói chung./.

Thủy Trịnh

Bộ văn hóa, thể thao và du lịch
×