Tin tức và Sự kiện

Cỡ chữ
A A
Từ viết tắt Đọc bài viết
× Đọc bài viết Tạm dừng Đọc tiếp Dừng đọc Đang tải...
Vui lòng chờ giây lát
× Bài viết không có file audio
Tương phản

Quán triệt Chỉ thị số 37 - CT/TW của Bộ Chính trị hướng tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 11

30/12/2009 | 11:10

(VP)- Vừa qua, tại trụ sở Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch đã diễn ra Hội nghị quán triệt Chỉ thị số 37 - CT/TW của Bộ Chính trị; kế hoạch số 34-KH/ĐUB về tổ chức Đại hội Đảng bộ, chi bộ các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch lần thứ I và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI.

Tới dự và chỉ đạo Hội nghị có Thứ trưởng thường trực Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Bí thư Đảng uỷ Bộ -  ông Nguyễn Danh Thái, ông Lê Đăng Gia - Phó bí thư Thường trực Đảng uỷ Bộ cùng đại diện các vụ, đơn vị trực thuộc Bộ.


Thứ trưởng thường trực Nguyễn Danh Thái phát biểu tại hội nghị

Tại Hội nghị, Đảng uỷ Bộ VHTTDL đã quán triệt nội dung Chỉ thị số 37-CT/TW, ngày 4/8/2009 của Bộ Chính trị tới đông đảo các đại biểu, trong đó nêu rõ một số nhiệm vụ trọng tâm như: Tăng cường công tác vận động quần chúng, đi sâu đi sát các cơ sở, nắm chắc tình hình đội ngũ cán bộ, đảng viên và quần chúng; chủ động phối hợp với Chính quyền, các đoàn thể, đề xuất các cơ quan chức năng lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước ở cơ quan, đơn vị; giải quyết tốt các kiến nghị và nguyện vọng chính sách, hợp pháp của cán bộ, đảng viên, quần chúng, củng cố vững chắc đoàn kết nội bộ và tăng cường đồng thuận trong cơ quan; chủ động phối hợp với lãnh đạo chuyên môn, các tổ chức đoàn thể đánh giá tình hình thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng cấp uỷ trực thuộc khối trong nhiệm kỳ vừa qua về công tác dân vận; phát động và đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước nhằm thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và Nghị quyết Đại hội X của Đảng, lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng và kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm 2010; Đại hội Đảng các cấp và ngày truyền thống của cơ quan, đơn vị; gắn với đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh"...  

Sau khi Hội nghị tiến hành quát triệt Chỉ thị số 37-CT/TW ngày 4/8/2009 của Bộ Chính trị; kế hoạch số 34-KH/ĐUB và hướng dẫn số 33-HD/ĐUB của Đảng uỷ Bộ, các đại biểu đã thảo luận và đóng góp ý kiến nhằm thực hiện tốt các nhiệm vụ đã được đề ra.

Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI là đợt sinh hoạt chính trị quan trọng, sâu rộng và có ý nghĩa to lớn đối với toàn Đảng, toàn quân và toàn dân. Đảng uỷ Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã đề nghị các cấp uỷ trực thuộc khối quan tâm chỉ đạo các tổ chức đoàn thể thực hiện tốt Chỉ thị 37-CT/TW của Bộ Chính trị, góp phần vào thành công của Đại hội Đảng các cấp và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI của Đảng. 

 HCTC

Bộ văn hóa, thể thao và du lịch
×