Tin tức và Sự kiện

Cỡ chữ
A A
Từ viết tắt Đọc bài viết
× Đọc bài viết Tạm dừng Đọc tiếp Dừng đọc Đang tải...
Vui lòng chờ giây lát
× Bài viết không có file audio
Tương phản

Phối hợp chỉ đạo thí điểm Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình

01/11/2018 | 11:00

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã có văn bản số 4748/BVHTTDL-GĐ gửi Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương về việc phối hợp chỉ đạo thí điểm  Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình.

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành nội dung thí điểm Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình tại một số tỉnh, thành phố trên phạm vi cả nước. Việc thí điểm, thực hiện Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình nhằm góp phần thực hiện nhiệm vụ trọng tâm thứ 6 của Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII về: “Phát huy nhân tố con người trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội; tập trung xây dựng con người về đạo đức, nhân cách, lối sống, trí tuệ và năng lực làm việc; xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh”.

Để thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ được giao, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trân trọng đề nghị Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chỉ đạo các tổ chức thành viên phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chỉ đạo, hướng dẫn các cấp triển khai thí điểm Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình tại các địa bàn lựa chọn; tuyên truyền, vận động hội viên, đoàn viên gương mẫu thực hiện. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phối hợp chỉ đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Sở Văn hóa và Thể thao và các cơ quan, ban, ngành liên quan triển khai thực hiện thí điểm Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình./.

Hằng Đinh

 

 

 

Bộ văn hóa, thể thao và du lịch
×