Tin tức và Sự kiện

Cỡ chữ
A A
Từ viết tắt Đọc bài viết
× Đọc bài viết Tạm dừng Đọc tiếp Dừng đọc Đang tải...
Vui lòng chờ giây lát
× Bài viết không có file audio
Tương phản

Phối hợp chỉ đạo công tác thể dục, thể thao các trường học giai đoạn 2011-2015

27/10/2011 | 01:00

(VP)- Vừa qua, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Bộ Giáo dục và Đào tạo đã cùng ký kết Chương trình phối hợp chỉ đạo về công tác thể dục, thể thao trường học giai đoạn 2011 - 2015.

Với mục đích củng cố, phát triển và nâng cao chất lượng phong trào thể dục, thể thao trong trường học, nâng cao sức khỏe, bồi dưỡng phẩm chất đạo đức, giao dục nhân cách cho học sinh, sinh viên đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Đồng thời, phát triển thể dục, thể thao trường học theo hướng đổi mới và nâng cao chất lượng giờ học thể dục nội khóa, đa dạng hóa các hình thức hoạt động ngoại khóa, tổ chức chặt chẽ việc đánh giá, xếp loại thể lực học sinh, sinh viên, phát hiện và bồi dưỡng các tài năng thể thao, bảo tồn và phát huy các môn thể thao truyền thống của dân tộc.

Đẩy mạnh xã hội hóa và chuyên nghiệp hóa, tranh thủ các nguồn lực từ xã hội để xây dựng và phát triển thể dục thể thao trường học. Xây dựng và phát triển hệ thống các tổ chức xã hội về thể dục thể thao trong hệ thống giáo dục quốc dân. Tăng cường hợp tác, giao lưu, hội nhập quốc tế về thể dục, thể thao trường học, góp phần nâng cao chất lượng cho công tác giáo dục thể chất và thể thao cho học sinh, sinh viên.

Nội dung Chương trình phối hợp giữa 2 ngành sẽ tập trung vào chương trình giáo dục thể chất nội khóa; các hoạt động thể thao ngoại khóa; tập huấn giáo viên, giảng viên thể dục thể thao và công tác nghiên cứu khoa học giáo dục thể chất; các hoạt động hợp tác quốc tế như tổ chức tham dự các giải thể thao học sinh, sinh viên quốc tế và khu vực (Đại hội thể thao sinh viên thế giới; Đại hội thể thao sinh viên Đông Nam Á; Đại hội Thể thao học sinh Châu Á...).

Để thực hiện, Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có trách nhiệm thường xuyên chỉ đạo, theo dõi, kiểm tra việc triển khai thực hiện chương trình của các đơn vị do ngành mình quản lý.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hàng năm có trách nhiệm chỉ đạo các đơn vị chức năng phối hợp và giúp đỡ về chuyên môn cho các lớp tập huấn chuyên môn, các đại hội thể dục, thể thao, các giải thể thao dành cho học sinh, sinh viên do ngành Giáo dục tổ chức.

Đồng thời, chỉ đạo các đơn vị thể dục, thể thao trên toàn quốc trong việc hỗ trợ toàn diện về cơ sở vật chất, các trang thiết bị chuyên môn, lực lượng cán bộ, huấn luyện viên, trọng tài thuộc ngành quản lý đối với các sự kiện thể thao do ngành Giáo dục tổ chức.

HCTC
(Nguồn  số 998/CTr-BGDĐT-BVHTTDL)

Bộ văn hóa, thể thao và du lịch
×