Tin tức và Sự kiện

Cỡ chữ
A A
Từ viết tắt Đọc bài viết
× Đọc bài viết Tạm dừng Đọc tiếp Dừng đọc Đang tải...
Vui lòng chờ giây lát
× Bài viết không có file audio
Tương phản

Phê duyệt Nhiệm vụ Quy hoạch tổng thể bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử Trung ương Cục miền Nam

06/01/2014 | 13:54

(VP) - Mới đây, Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định số 2625/QĐ-TTg phê duyệt Nhiệm vụ “Quy hoạch tổng thể bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử Trung ương Cục miền Nam, tỉnh Tây Ninh, giai đoạn 2013-2020”.

Theo Quyết định, Khu vực nghiên cứu lập quy hoạch có vị trí tại xã Tân Lập, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh, tứ cận Bắc, Nam, Đông, Tây đều giáp khu rừng văn hóa lịch sử Chàng Riệc, có diện tích khoảng 1.765 ha, bao gồm các di tích: Trung ương Cục, Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam, nhà bia thuộc Khu rừng văn hóa-lịch sử Chàng Riệc; di tích Chính phủ cách mạng lâm thời cộng hòa miền Nam Việt Nam thuộc khu vực rừng quốc gia Lò Gò-Xa Mát.

Mục tiêu quy hoạch nhằm giữ gìn các giá trị lịch sử-văn hóa, cảnh quan sinh thái của di tích lịch sử Trung ương Cục miền Nam; đồng thời tôn tạo, phục hồi khu di tích lịch sử Trung ương Cục miền Nam trở thành một điểm tôn vinh truyền thống đấu tranh cách mạng, bảo vệ tổ quốc; địa điểm tổ chức cá hoạt động văn hóa, văn nghệ phục vụ cộng đồng; địa điểm thu hút khách du lịch, tạo nguồn thu, góp phần phát huy giá trị khu di tích.

Nhiệm vụ Quy hoạch  yêu cầu cần xác định khu vực bảo tồn di tích trên cơ sở khảo sát hiện trạng, tổng hợp tư liệu để xác định ranh giới các khu vực bảo vệ di tích; xác định các khu vực xây dựng mới phục vụ mục đích tôn vinh, quản lý di tích và tổ chức dịch vụ; xác định các khu vực cảnh quan thiên nhiên; xác định mức độ hạn chế xây dựng từng khu vực.

Bên cạnh đó, lập danh mục các công trình di tích cần can thiệp và xác định mức độ bảo tồn đối với từng hạng mục di tích; xác định nguyên tắc và giải pháp cơ bản bảo tồn, tu bổ, phục hồi di tích; xác định các biện pháp xử lý đối với các công trình chưa được xếp hạng di tích. Đề xuất loại bỏ các hạng mục công trình có khả năng ảnh hưởng đến giá trị và không gian di tích.

Đồng thời, cần xác định các tuyến giao thông liên kết giữa các khu vực với quy mô, mật độ giao thông phù hợp với nhu cầu sử dụng và cảnh quan khu di tích...

Về định hướng tổ chức không gian kiến trúc, cảnh quan, bảo tồn di tích và xây dựng công trình phục vụ phát huy giá trị di tích, đối với khu vực bảo tồn di tích, không bố trí, xây dựng các công trình kiến trúc mới có quy mô lớn trong khu vực này; thiết lập các không gian hỗ trợ cho việc phát huy giá trị di tích. Nghiên cứu sử dụng cây xanh, màu sắc, ánh sáng phù hợp với di tích và khung cảnh chung.

Với khu vực xây dựng công trình phục vụ phát huy giá trị di tích, cần xác định tầng cao trung bình, chiều cao tối đa của công trình, mật độ xây dựng, hệ số sử dụng đất; xác định hình thức kiến trúc, kết cấu, vật liệu xây dựng phù hợp với ý nghĩa, giá trị của di tích và khung cảnh chung; nghiên cứu, tổ chức không gian để phục vụ các hoạt động sinh hoạt tập thể, biểu diễn nghệ thuật.

HCTC
(Nguồn Quyết định số 2625/QĐ-TTg)

Bộ văn hóa, thể thao và du lịch
×