Tin tức và Sự kiện

Cỡ chữ
A A
Từ viết tắt Đọc bài viết
× Đọc bài viết Tạm dừng Đọc tiếp Dừng đọc Đang tải...
Vui lòng chờ giây lát
× Bài viết không có file audio
Tương phản

Phê duyệt Nhiệm vụ Quy hoạch chi tiết Bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị Khu di tích trung tâm Hoàng thành Thăng Long

05/11/2012 | 01:34

(VP) - Ngày 01/11, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1647/QĐ-TTg về việc Phê duyệt Nhiệm vụ Quy hoạch chi tiết Bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị Khu di tích trung tâm Hoàng thành Thăng Long - Hà Nội (Tỷ lệ 1/500).

Theo Quyết định, Quy hoạch chi tiết Bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị Khu di tích trung tâm Hoàng thành Thăng Long - Hà Nội hướng tới các mục tiêu: Bảo tồn và phát huy giá trị khu di sản thế giới Trung tâm Hoàng Thành Thăng Long - Hà Nội là minh chứng xác thực, duy nhất về nền văn hóa Thăng Long, văn minh Đại Việt, về nghệ thuật kiến trúc - mỹ thuật, bố cục tổng mặt bằng quy hoạch xây dựng...; Bảo tồn, tôn tạo, khai thác, phát huy phục vụ công tác nghiên cứu, giáo dục cộng đồng, du khách tham quan du lịch, nêu cao ý thức trách nhiệm trong việc giữ gìn phát huy di sản văn hóa thế giới; xây dựng không gian văn hóa cộng đồng hài hòa về cảnh quan kiến trúc, đảm bảo về hạ tầng kỹ thuật trong tổng thể Khu Trung tâm chính trị Ba Đình; Cơ sở để xây dựng quy chế, đề án quản lý tổng thể khu di tích và triển khai công tác đầu tư các dự án thành phần theo quy định.

Khu vực nghiên cứu lập quy hoạch thuộc phường Điện Biên, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội, có diện tích 18,353 ha. Khu vực lập quy hoạch bao gồm khu di tích Thành cổ Hà Nội và khu di tích khảo cổ học 18 Hoàng Diệu.

Quyết định cũng nêu rõ, đây là đồ án quy hoạch đặc thù cho khu vực di  sản có sự phát triển liên tục hơn 13 thế kỷ với những giá trị to lớn về Lịch sử - Văn hóa - Kiến trúc - Mỹ thuật, cần có sự hợp tác nghiên cứu kết hợp đa ngành/liên ngành. Do vậy tính chất của đồ án này sẽ lồng ghép hai nội dung: Quy hoạch bảo tồn và Quy hoạch chi tiết xây dựng.

Nhiệm vụ quy hoạch cũng đưa ra yêu cầu nghiên cứu chủ yếu như đánh giá giá trị nổi bật của khu di tích trung tâm Hoàng Thành Thăng Long - Hà Nội trong hệ thống di tích quốc gia và di tích có tính chất tương đồng trên thế giới về các phương diện: Văn hóa lịch sử, khảo cổ học, kiến trúc, di sản, cảnh quan môi trường, quy hoạch đô thị. Bên cạnh đó, đánh giá hiện trạng có sự liên hệ với không gian xung quanh, đề xuất lồng ghép đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật, đặc biệt đối với các khu vực quan trọng, như trung tâm chính trị Ba Đình, Nhà Quốc Hội... Đồng thời, đề xuất tu bổ, tôn tạo, phục chế các công trình di sản, di tích kiến trúc có giá trị về lịch sử, mỹ thuật, văn hóa... đã được các cơ quan có thẩm quyền xác nhận.

Đối với các phế tích, di chỉ khảo cổ đã được phát lộ cần đề xuất giải pháp khảo sát trưng bày tại chỗ hoặc chuyển vào trưng bày trong nhà. Đề xuất loại bỏ các hạng mục không có giá trị lịch sử, văn hóa, kiến trúc... bổ sung một số không gian có chức năng hỗ trợ cho Khu di tích; hạn chế tối đa việc xây dựng mới.

Về việc tổ chức thực hiện, Quyết định nêu rõ: Cơ quan tổ chức lập quy hoạch là Trung tâm Bảo tồn Di sản Thăng Long - Hà Nội. Cơ quan thẩm định là Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Thời gian thực hiện là 12 tháng.

HCTC

Bộ văn hóa, thể thao và du lịch
×